Friday, November 08, 2013

മനുസ്മൃതിയിലൂടെ - 02


മനുസ്മൃതിയിലൂടെയുള്ള അബസ്വരന്റെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ്.

ആദ്യ ഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളും, വിമര്‍ശനങ്ങളും കണ്ടപ്പോള്‍ ഈ യാത്ര തുടരണമോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം സംശയിച്ചു. എന്നാല്‍ "കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ മൂടിവെക്കാനുള്ളതല്ല, അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പാറിപ്പറക്കാനുള്ളതാണ്" എന്ന അബസ്വരങ്ങളുടെ ആപ്തവാക്യം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കി വായിക്കാവുന്നതാണ്.

മനു സ്മൃതി മൂന്നാം അദ്ധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഗുരുഗൃഹത്തില്‍ ശിഷ്യന്‍ താമസിച്ചു പഠിക്കേണ്ട കാലയളവിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പിന്നീട് ശിഷ്യന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്ത രക്തബന്ധങ്ങളേയും, വിവാഹത്തിനു യോഗ്യരായ കന്യകമാരേയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ സന്താനം മാത്രം ജനിക്കുന്ന കുലത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെ വര്‍ജ്ജിക്കണം എന്ന് ഏഴാം ശ്ലോകത്തില്‍ പറയുന്നു. എപ്പോഴും കലഹ ശീലം ഉള്ളവള്‍ വിവാഹയോഗ്യയല്ല എന്ന് ഒന്‍പതാം ശ്ലോകത്തില്‍ പറയുന്നു. പിതാവ് ആരാണ് എന്നി നിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് പതിനൊന്നാം ശ്ലോകത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പന്ത്രണ്ടാം ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ :
ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യര്‍ക്ക് ആദ്യ വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ സവര്‍ണ്ണ (സജാതീയ)യാണ് ശ്രേഷ്ഠ. കാമമൂലമായി വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യുന്നെങ്കില്‍ ഇനിപ്പറയും പ്രകാരമാണ് വേണ്ടത്. മറ്റു ജാതികളില്‍ ഉയര്‍ന്ന ജാതിയിലുള്ളവളെയും, അതുകഴിഞ്ഞ് അതിനടുത്ത ജാതിയിലുള്ളവളെയും എന്ന അനുലോമ ക്രമത്തില്‍ വിവാഹം കഴിക്കണം.

അതായത് മനുസ്മൃതി ഒന്നില്‍ അധികം വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമില്‍ നാല് വിവാഹം വരെ കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കണ്ണടച്ച് വിമര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ പരമാവധി എണ്ണം പോലും പറയാതെ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വിവാഹങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്ന ഈ വചനം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണോ ?

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ നാലാം അദ്ധ്യായമായ അന്നിസാഅ് മൂന്നാം ആയത്ത് ഇപ്രകാരമാണ് :
അനാഥകളോട് നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് ആശങ്കിക്കുന്നപക്ഷം, നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ, നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊള്ളുക. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കിടയില്‍ നീതിയോടെ വര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കിലോ, അപ്പോള്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രമേ വേള്‍ക്കാവൂ. അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരാക്കുക. നിങ്ങള്‍ അനീതിയില്‍നിന്നകന്നു നില്‍ക്കാന്‍ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് അതത്രെ.

ഖുര്‍ആന്‍ വിമര്‍ശകര്‍ വക്രീകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആയത്ത് ആണല്ലോ ഇത്.

വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അടുത്ത വിഭാഗമായ 'വിവാഹ ഭേദങ്ങള്‍' എന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മം, ദൈവം, ആര്‍ഷം, പ്രാജാപത്യം, ആസുരം, ഗാന്ധര്‍വം, രാക്ഷസം, പൈശാചം എന്നീ എട്ടുതരം വിവാഹങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് ശ്ലോകം 21 ല്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്‍ ഇവയെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ വിവാഹപ്രകാരം ജനിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭാര്യാഗമനത്തിനു പറ്റിയ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത്.

ശ്ലോകം 49 ഇങ്ങനെ വായിക്കാം :
പുരുഷന്റെ ബീജം അധികമായാല്‍ അയുഗ്മ രാത്രികളിലും പുരുഷ സന്താനം ജനിക്കും. സ്ത്രീയുടെ ബീജം അധികമായാല്‍ സ്ത്രീ സന്താനവും. അതിനാല്‍ വൃഷ്യാഹാരം ഔഷധം മുതലായവയാല്‍ തന്റെ ബീജാധിക്യവും അല്പാഹാരാദിയായാല്‍ ഭാര്യയുടെ ബീജാല്‍പത്വവും മനസ്സിലാക്കി പുത്രാര്‍ഥി ഗമിക്കണം. സ്ത്രീ പുരുഷ ബീജം തുല്യമായിരുന്നാല്‍ നപുംസകം ജനിക്കും. അല്ലെങ്കില്‍ ആണും പെണ്ണുമായ ഇരട്ടയുണ്ടാകും. ഇരുവരുടേയും ബീജം അല്പമോ ക്ഷീണമോ ആയാല്‍ ഗര്‍ഭാധാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല.

പതി, പിതാവ് തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കള്‍ മോഹം കൊണ്ട് നാരി, വാഹനം, വസ്ത്രം മുതലായ രൂപത്തില്‍ സ്ത്രീധനം (ഭാര്യ മകള്‍ മുതലായവരുടെ ധനം) സ്വയം ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പാപകാരികളായ അവര്‍ നരകം പ്രാപിക്കും.  - എന്ന് ശ്ലോകം 52 ല്‍ കാണാം.

ഏതു കുലത്തിലാണോ പിത്രാദികള്‍ സ്ത്രീകളെ പൂജിക്കുന്നത് അവിടെ ദേവതകള്‍ പ്രസാദിക്കുന്നു.
- എന്ന് ശ്ലോകം 56 പറയുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് മനുസ്മൃതി സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ പൂജയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും, ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും ആണ്.

ശ്ലോകം 61 ഇപ്രകാരമാണ് :
ഭര്‍ത്താവും ഭാര്യയും പരസ്പരം വശീകൃതരായി അന്യോന്യം അനുസരിക്കുമ്പോള്‍ ആ ഗൃഹത്തില്‍ ധര്‍മ്മവും അര്‍ത്ഥവും കാമവും ഒത്തു ചേര്‍ന്ന് വരും.

'പഞ്ചമഹായഞ്ജവിധി' എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് അടുത്തതായി കടക്കുന്നത്.  
ദിവസവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മയഞ്ജം, പിതൃയഞ്ജം, ദേവയഞ്ജം, ഭൂതയഞ്ജം, മനുഷ്യയഞ്ജം എന്നീ അഞ്ചു മഹായഞ്ജങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഈ വിഭാഗം തുടങ്ങുന്നത്. ഈ മഹായഞ്ജങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും, അവഗണിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളും തുടര്‍ന്നുളള ശ്ലോകങ്ങളില്‍ വിശദമാക്കുന്നു.തുടര്‍ന്ന് ഹോമം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.

ശ്ലോകം 108 ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു :
അനേകം അതിഥികള്‍ വരുമ്പോള്‍ ഇരിപ്പിടം, വിശ്രമസ്ഥാനം, ശയ്യ, അനുഗമനം, സേവ എന്നിവ ഉത്തമാതിഥികള്‍ക്ക് ഉത്തമവും കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞതും സമന്മാര്‍ക്കു സമവുമായി നല്‍കണം.(എല്ലാവരേയും ഒരേ പോലെ സല്‍ക്കരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്).

ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ തന്റെ അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ. - എന്ന പ്രവാചക വചനമാണ് ഇത് വായിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സിലേക്കെത്തിയത്. അതിഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ഉത്തമന്‍, നീചന്‍ തുടങ്ങിയ തരം തിരിക്കലുകള്‍ ഇസ്ലാമിലില്ലല്ലോ !!

ശ്ലോകം 118 :
ഗൃഹസ്ഥന് ഈ ലോകത്ത് ഏതേതു വസ്തുക്കളാണോ അത്യന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, വീട്ടില്‍ ഏതാണോ പ്രിയ്യപ്പെട്ടത് അവയെല്ലാം അക്ഷയമായിരിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥന്‍ അവയെ ഗുണവാനായ പുരുഷനു ദാനം ചെയ്യണം.

അപ്പോള്‍ സ്ത്രീക്ക് ദാനം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലേ എന്ന സംശയം അവശേഷിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ മൂന്നാം അദ്ധ്യായമായ ആലു ഇംറാനിലെ വാക്യം 92 ല്‍ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു :

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന്‌ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്‌ വരെ നിങ്ങൾക്ക്‌ പുണ്യം നേടാനാവില്ല. നിങ്ങൾ ഏതൊരു വസ്തു ചെലവഴിക്കുന്നതായാലും തീർച്ചയായും അല്ലാഹു അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവനാകുന്നു.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം അല്‍ ബഖറയിലെ 267 മുതല്‍ 271 വരെ ആയത്തുകളില്‍ ദാനത്തിന്റെ മഹത്വം വിശദീകരിക്കുന്നു :
അല്ലയോ വിശ്വാസികളായവരേ, നിങ്ങള്‍ സമ്പാദിച്ചതില്‍നിന്നും, ഭൂമിയില്‍നിന്നു നാം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉല്‍പാദിപ്പിച്ചുതന്നതില്‍നിന്നും നല്ലതിനെ ദൈവികസരണിയില്‍ ചെലവഴിക്കുവിന്‍. ആ ഇനത്തില്‍ വ്യയം ചെയ്യുന്നതിന് ചീത്തയായതുതന്നെ ചികഞ്ഞെടുക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങള്‍ക്കാണ് ഒരാള്‍ അത് തരുന്നതെങ്കില്‍ വിഷമത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ അതു സ്വീകരിക്കുകയില്ലല്ലോ. അറിയുവിന്‍, അല്ലാഹു അപാരമായ ഐശ്വര്യമുള്ളവനും സദ്ഗുണസമ്പൂര്‍ണനുമത്രെ. ചെകുത്താന്‍ നിങ്ങളെ ദാരിദ്യ്രം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും നീചകൃത്യങ്ങള്‍ക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുവോ, അവങ്കല്‍നിന്നുള്ള പാപമോചനത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷയാകുന്നു നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്നത്. അല്ലാഹു സുവിശാലഹസ്തനും സര്‍വജ്ഞനുമല്ലോ. അവന്‍ ഇഛിക്കുന്നവര്‍ക്കു ജ്ഞാനം നല്‍കുന്നു. ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവനോ, അവനു മഹത്തായ സമ്പത്ത് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ മാത്രമേ ഈ വചനങ്ങളില്‍നിന്നും പാഠമുള്‍ക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ. നിങ്ങള്‍ ചെയ്ത ചെലവുകളും നേര്‍ന്ന നേര്‍ച്ചകളും എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അല്ലാഹു അതറിയുന്നു. അധര്‍മികള്‍ക്ക് ഒരു സഹായിയുമില്ലതന്നെ. നിങ്ങള്‍ പരസ്യമായി ദാനധര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ നല്ലതുതന്നെ. എന്നാല്‍ രഹസ്യമായി ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അതാണ് ഏറെ വിശിഷ്ടം. അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ധാരാളം കുറ്റങ്ങള്‍ അവന്‍ മായ്ച്ചുകളയുന്നതുമാകുന്നു. നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നുണ്ട്.

മനുസ്മൃതി തുടരുന്നത് ഹോമങ്ങളേയും, യാഗങ്ങളേയും, ശ്രാദ്ധത്തേയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

അടുത്ത വിഭാഗം 'ശ്രാദ്ധത്തില്‍ ക്ഷണിക്കുവാന്‍ അയോഗ്യര്‍' എന്നതാണ്. തലക്കെട്ട്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉള്ളടക്കവും. തുടര്‍ന്നുള്ള വിഭാഗം 'ശ്രാദ്ധാര്‍ഹരായ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠര്‍' അഥവാ 'പങ്ങ്ക്തി പാവനന്മാര്‍' എന്നതാണ്. ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ശ്രാദ്ധാര്‍ഹരെ കുറിച്ചും, അവരെ ക്ഷണിക്കേണ്ട രീതിയെ കുറിച്ചും, അവര്‍ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു.  തുടര്‍ന്ന് പിതൃക്കള്‍ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നതിനെ കുറിച്ചും, അവരെ ഏതു വ്രതങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഉപചരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. പിന്നീട് പിതൃതര്‍പ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കര്‍മ്മങ്ങളും പൂജകളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

ശ്രാദ്ധം ഭുജിച്ച ബ്രാഹ്മണന്‍ ആ ദിവസം സ്ത്രീയോടൊത്തു ശയിച്ചാല്‍ അവന്റെ പിതൃക്കള്‍ ആ സ്ത്രീയുടെ പുരീഷത്തില്‍ ഒരു മാസം മുഴുവനും കിടക്കും
- എന്ന് ശ്ലോകം 250 ല്‍ പറയുന്നു.

തര്‍പ്പണം നല്‍കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അനുസരിച്ച് പിതൃക്കള്‍ തൃപ്തി ആകുന്ന കാലവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ശ്ലോകം 267 ല്‍ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു :
എള്ള്, നെല്ല്, യവം, ഉഴുന്ന്, ജലം, മൂലം, ഫലം ഇവയിലേതുകൊണ്ടെങ്കിലും യഥാശാസ്ത്രം തര്‍പ്പണം ചെയ്‌താല്‍ ഒരു മാസത്തേക്ക് പിതൃക്കള്‍ക്ക്‌ തൃപ്തിയുണ്ടാകും.

ശ്ലോകം 271 :
പശുവിന്‍ പാലു കൊണ്ടോ, അതു ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയ പാല്‍ ചോറ് മുതലായവ കൊണ്ടോ പന്ത്രണ്ടു മാസവും, 'വാര്‍ധ്രീണസ' മാംസത്താല്‍ പന്ത്രണ്ടുവത്സരവും തൃപ്തിയുണ്ടാകും. രണ്ടു കാതും നാക്കും വെള്ളത്തില്‍ താഴ്ത്തി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നീണ്ട ചെവിയുള്ളതും ക്ഷീണേന്ദ്രിയനും വൃദ്ധനുമായ മുട്ടാടിനെ 'വാര്‍ധ്രീണസ' മെന്നു പറയുന്നു.

തര്‍പ്പണം നോണ്‍ വെജ്ജ് കൊണ്ട് ഉള്ളതാവുമ്പോള്‍ പിതൃക്കളുടെ ത്രിപ്തിയുടെ കാലം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു എന്നത് അബസ്വരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൌതുകകരമായ അറിവായിരുന്നു.മനുസ്മൃതി പിന്താങ്ങുന്നത് നോണ്‍ വെജ്ജ് ഭക്ഷണത്തെയാണോ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നു. പിതൃക്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമാണോ ഇത് അതോ എല്ലാവരുടേയും കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണോ മനുസ്മൃതിയുടെ നിലപാട് എന്ന് ഒരുപക്ഷേ വരുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായേക്കാം.

തുടര്‍ന്ന് ശ്രാദ്ധത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദിനങ്ങളെയും സമയത്തേയും കുറിച്ചും, ഓരോ ദിനത്തിനും സമയത്തിനും ഉള്ള  പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു.

ഇതോടെ മൂന്നാം അദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു.

                                                                     ****

നാലാം അദ്ധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ദ്വിജന്റെ ജീവിതചര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്.

ശ്ലോകം 6 :
സത്യാന്യതമെന്നു പറയുന്നത് കച്ചവടവും, പലിശക്ക് പണം കൊടുക്കലുമാണ്. അതുകൊണ്ടും ജീവിക്കാം.

ഖുര്‍ആനിലെ രണ്ടാം അദ്ധ്യായം അല്‍ ബഖറയിലെ 274 മുതല്‍ 276 വരെയുള്ള  ആയത്തുകളാണ് ഇത് വായിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിയത് :
രാവും പകലും പരസ്യമായും പരോക്ഷമായും ധനം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവര്‍ക്ക് അവരുടെ നാഥങ്കല്‍ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അവര്‍ ഭയപ്പെടുന്നതിനോ ദുഃഖിക്കുന്നതിനോ സംഗതിയാകുന്നതല്ലതന്നെ. പലിശ തിന്നുന്നവർ പിശാച്‌ ബാധ നിമിത്തം മറിഞ്ഞുവീഴുന്നവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്‌ പോലെയല്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല. `കച്ചവടവും പലിശപോലെത്തന്നെ` എന്നു വാദിച്ചതുകൊണ്ടത്രെ അവര്‍ക്കീ ഗതിവന്നത്. എന്നാല്‍ കച്ചവടത്തെ അല്ലാഹു അനുവദിക്കുകയും പലിശയെ നിഷിദ്ധമാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആര്‍ക്കെങ്കിലും തന്റെ നാഥനില്‍നിന്നുള്ള ഈ ഉപദേശം വന്നെത്തുകയും അങ്ങനെ പലിശയിടപാടില്‍നിന്നു വിരമിക്കുകയും ചെയ്താല്‍, അയാള്‍ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചത് അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അവന്റെ കാര്യം അല്ലാഹുവിങ്കലാകുന്നു. ഈ വിധിക്കുശേഷം ഇതേ ഇടപാട് തുടരുന്നവരോ, നരകാവകാശികള്‍ തന്നെയാകുന്നു. അവരതില്‍ നിത്യവാസികളല്ലോ. അല്ലാഹു പലിശയെ നശിപ്പിക്കുകയും ദാനധര്‍മങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദികെട്ട ദുര്‍വൃത്തരായ ആരെയും അല്ലാഹു സ്നേഹിക്കുകയില്ല.

പിന്നീട് മനുസ്മൃതി കടക്കുന്നത് 'ഗൃഹസ്ഥരുടെ കൃത്യാകൃത്യങ്ങള്‍' എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആണ്. ഉള്ളടക്കം തലേക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ.

ശ്ലോകം 20 ലെ വരികള്‍ പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നു :
ശാസ്ത്രം മുഴുവന്‍ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നിരന്തരാഭ്യാസനംകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം ഉജ്ജ്വലം ആക്കിത്തീര്‍ക്കണം. പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അതുപേക്ഷിക്കരുത്.

ശ്ലോകം 43 :
ഭാര്യയോടൊപ്പം ഒരേ പാത്രത്തില്‍ ഭുജിക്കരുത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളെ നോക്കരുത്. അതുപോലെ തുമ്മുകയോ, കോട്ടുവായിടുകയോ സ്വൈരമായി ഒരിടത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവളെ നോക്കരുത്.

ശ്ലോകം 44 ലില്‍ നിന്നും :
വിദ്വാനായ സ്നാതകന്‍ നഗ്നയായ പരസ്ത്രീയെ നോക്കരുത്. എകാന്തത്തില്‍ പരസ്ത്രീയുമായി രഹസ്യ സംഭാഷണവും പാടില്ല.

നഗ്നയായ അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കരുത് പറയുമ്പോള്‍ ഈ നഗ്നതയുടെ മാനദണ്ഡം കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു എന്നു തോന്നി. കാരണം ഇന്ന് പല സ്ത്രീകളും വസ്ത്രം ധരിച്ച നഗ്നകള്‍ ആണല്ലോ !!

ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ പ്രസകതമാണ്.

ഖുര്‍ആന്‍ അദ്ധ്യായം 24 ലെ 30 - 31 ആയത്തുകള്‍ :
( നബിയേ, ) നീ സത്യവിശ്വാസികളോട്‌ അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തുവാനും, ഗുഹ്യാവയവങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും പറയുക. അതാണ്‌ അവർക്ക്‌ ഏറെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്‌. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു. സത്യവിശ്വാസിനികളോടും അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തുവാനും അവരുടെ ഗുഹ്യാവയവങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും, അവരുടെ ഭംഗിയിൽ നിന്ന്‌ പ്രത്യക്ഷമായതൊഴിച്ച്‌ മറ്റൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാനും നീ പറയുക. അവരുടെ മക്കനകൾ കുപ്പായമാറുകൾക്ക്‌ മീതെ അവർ താഴ്ത്തിയിട്ടുകൊള്ളട്ടെ. അവരുടെ ഭർത്താക്കൻമാർ, അവരുടെ പിതാക്കൾ, അവരുടെ ഭർതൃപിതാക്കൾ, അവരുടെ പുത്രൻമാർ, അവരുടെ ഭർതൃപുത്രൻമാർ, അവരുടെ സഹോദരൻമാർ, അവരുടെ സഹോദരപുത്രൻമാർ, അവരുടെ സഹോദരീ പുത്രൻമാർ, മുസ്ലിംകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ വലംകൈകൾ ഉടമപ്പെടുത്തിയവർ ( അടിമകൾ ) , ലൈംഗികാസക്തി ഉള്ളവരല്ലാത്ത പുരുഷൻമാരായ പരിചാരകർ, സ്ത്രീകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്നിവരൊഴിച്ച്‌ മറ്റാർക്കും തങ്ങളുടെ ഭംഗി അവർ വെളിപ്പെടുത്തരുത്‌. തങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന തങ്ങളുടെ അലങ്കാരം അറിയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവർ കാലിട്ടടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്‌. സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും അല്ലാഹുവിങ്കലേക്ക്‌ ഖേദിച്ചുമടങ്ങുക. നിങ്ങൾ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം.
ഇതാണല്ലോ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്രത്തിലുള്ള കടന്നു കയറ്റമായി ഖുര്‍ആന്‍ വിമര്‍ശകര്‍ ചൂണ്ടി കാണിക്കാറുള്ളത്.

ശ്ലോകം 47 :
പ്രാണികളുള്ള മാളങ്ങളിലേക്കും നടന്നുകൊണ്ടും, നിന്നുകൊണ്ടും നദീതീരത്തു ചെന്നും പര്‍വതാഗ്രത്തില്‍ കയറിയും മലമൂത്രവിസര്‍ജ്ജനം ചെയ്യരുത്.

ശ്ലോകം 64 :
അശാസ്ത്രീയമായി നൃത്തം ചെയ്യുകയോ പാടുകയോ വാദ്യങ്ങള്‍ വായിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കൈ ഞൊടിക്കുകയോ പല്ലു കടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയോ താല്പര്യപൂര്‍വ്വം കഴുതയുടേയും മറ്റും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ.

പത്ത് കശാപ്പുക്കാര്‍ക്ക് തുല്യം ദോഷവാനാണ് ഒരു എണ്ണ ആട്ടുക്കാരന്‍. പത്ത് എണ്ണയാട്ടുകാര്‍ക്ക് തുല്യം ഒരു മദ്യ വിക്രയി. - എന്ന് ശ്ലോകം 85 ല്‍ കാണുന്നു. എണ്ണ ആട്ടുക്കാരന്‍ എങ്ങിനെയാണ് ദോഷവാനാകുക എന്ന സംശയം അവശേഷിക്കുന്നു.

ശ്ലോകം 88 -90 ല്‍ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന വിഭാഗം 'അനദ്ധ്യായവിധി' എന്നതാണ്. തലക്കെട്ട്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വേദം അധ്യയനം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്ത രീതികളെ കുറിച്ച് ഇതില്‍ പറയുന്നു. അടുത്ത വിഭാഗം 'സാമാന്യവിധി' എന്നതാണ്. ജീവിതത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

ശ്ലോകം 138 :
സത്യം പറയണം. പ്രിയം പറയണം എന്നാല്‍ സത്യമാണെങ്കിലും അപ്രിയം പറയരുത്. പ്രിയമാണെങ്കിലും അസത്യമായതും പറയരുത്. ഇതാണ് ശാശ്വതമായ ധര്‍മ്മം.

"ആപല്‍ക്കരമെങ്കിലും സത്യം പറയുക. വിജയം അതിലാണുള്ളത്."- എന്ന പ്രവാചക വചനം ഇവിടെ സ്മരിക്കാം.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ രണ്ടാം അദ്ധ്യായം അല്‍ ബഖറയിലെ വാക്യം 177 ഇപ്രകാരമാണ് :
നിങ്ങള്‍ പടിഞ്ഞാട്ടോ കിഴക്കോട്ടോ മുഖം തിരിക്കുക എന്നതല്ല ധര്‍മം. പിന്നെയോ, മനുഷ്യന്‍ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും മലക്കുകളിലും വേദത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും ആത്മാര്‍ഥമായി വിശ്വസിക്കുകയും അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ധനം ബന്ധുക്കള്‍ക്കും അനാഥര്‍ക്കും അഗതികള്‍ക്കും യാത്രക്കാര്‍ക്കും സഹായമര്‍ഥിക്കുന്നവര്‍ക്കും അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവഴിക്കുകയും, നമസ്കാരം നിലനിര്‍ത്തുകയും സകാത്ത് നല്‍കുകയുമാകുന്നു ധര്‍മം. കരാര്‍ ചെയ്താല്‍ അത് പാലിക്കുകയും പ്രതിസന്ധികളിലും വിപത്തുകളിലും സത്യാസത്യസംഘട്ടനവേളയിലും സഹനമവലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരല്ലോ ധര്‍മിഷ്ഠര്‍. അവരാകുന്നു സത്യവാന്മാര്‍. അവര്‍തന്നെയാകുന്നു ഭക്തരും.

ശ്ലോകം 140 :
അവയവങ്ങള്‍ കുറവുള്ളവരേയും, കൂടുതലുള്ളവരേയും വിദ്യാഹീനന്മാരേയും വയോധികന്മാരേയും സൗന്ദര്യമോ സമ്പത്തോ ഇല്ലാത്തവരേയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരേയും ആക്ഷേപിക്കരുത്.

ശ്ലോകം 164 :
ക്രോധം നിമിത്തം പരന്റെമേല്‍ വടി ഉയര്‍ത്തുകയോ അടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പുത്രനേയും ശിഷ്യനേയും അല്ലാതെ മറ്റാരേയും അടിക്കരുത്, ആ രണ്ടു പേരേയും തെറ്റ് ചെയ്‌താല്‍ ശാസിക്കുന്നതിനായി അടിക്കാവുന്നതാണ്.

തുടര്‍ന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്‍ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനെ ആക്രമിക്കുന്നവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പരലോക ശിക്ഷയെ കുറിച്ചാണ്. തുടര്‍ന്ന് അധര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നവര്‍ നശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.തുടര്‍ന്ന് കലഹിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിനുള്ള കാരണവും വിശദീകരിക്കുന്നു.

അനുമതി കൂടാതെ അന്യന്റെ വാഹനം ശയ്യ ആസനം കിണറ് ഉദ്യാനം വീട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഉടമസ്ഥന്റെ പാപത്തിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചവന് സിദ്ധിക്കും - എന്ന് ശ്ലോകം 202 ല്‍ പറയുന്നു.

ഭൃഗു സംഹിത തുടര്‍ന്ന് യമ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.

ശ്ലോകം 208 :
ഭ്രൂണഹത്യയോ ഗോബ്രാഹ്മണഹത്യയോ ചെയ്തവന്‍ നോക്കിയതും, രജസ്വല സ്പര്‍ശിച്ചതും കാകാദി പക്ഷികള്‍ കൊത്തിയതും ശുനകന്‍ സ്പര്‍ശിച്ചതും ആയ അന്നം ഭുജിക്കരുത്.

ശ്ലോകം 210 :
ചോരന്‍, ഗായകന്‍, തച്ചന്‍, പലിശക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നവന്‍, യാഗത്തില്‍ ദീക്ഷിച്ചവന്‍, ലുബ്ദന്‍, ബന്ധനസ്ഥന്‍, ചങ്ങലക്കിട്ടവന്‍ എന്നിവര്‍ നല്‍കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്.

മനുസ്മൃതി തുടരുന്നതും ആരൊക്കെ തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ്. ശില്പിയുടെ അന്നം സന്തതിയെ നശിപ്പിക്കും എന്നും പറയുന്നു.

യാചിച്ചാല്‍ സന്തോഷപൂര്‍വ്വം എന്തെങ്കിലും യഥാശക്തി ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഈ വിഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു.
അടുത്ത വിഭാഗം 'ദാനപ്രശംസ' എന്നതാണ്. ഓരോ സാധനങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതില്‍ പറയുന്നത്.

ശ്ലോകം 239 :
എന്തെന്നാല്‍ പരലോകയാത്രയില്‍ സഹായത്തിനായി പിതാവോ മാതാവോ പുത്രന്മാരോ ഭാര്യയോ ബന്ധുക്കളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ധര്‍മ്മം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.


ശ്ലോകം 240 :
ജീവി ജനിക്കുന്നത് ഏകനായാണ്‌. മരിക്കുന്നതും ഏകനായാണ്‌. സുകൃതഫലവും ദുഷ്കൃത ഫലവും അനുഭവിക്കുന്നതും ഏകനായിത്തന്നെയാണ്.

മരണത്തേയും, പരലോകത്തേയും കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടും സമാനമാണ്.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മൂന്നാം അദ്ധ്യായം ആലു ഇംറാനിലെ വാക്യം 185 :
ഏതൊരു ദേഹവും മരണം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്‌. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്‌ പൂർണ്ണമായി നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർ നരകത്തിൽ നിന്ന്‌ അകറ്റിനിർത്തപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവനാണ്‌ വിജയം നേടുന്നത്‌. ഐഹികജീവിതം കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

അദ്ധ്യായം 99 അസ്സല്‍സലയിലെ വാക്യം 185 :
അപ്പോൾ ആർ ഒരു അണുവിൻറെ തൂക്കം നൻമചെയ്തിരുന്നുവോ അവനത്‌ കാണും.
ആർ ഒരു അണുവിൻറെ തൂക്കം തിൻമ ചെയ്തിരുന്നുവോ അവൻ അതും കാണും

ശ്ലോകം 245 :
ഉത്തമന്മാരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ഹീനന്മാരോടുള്ള ബന്ധം വര്‍ജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുക. ബ്രാഹ്മണന്‍ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരുന്നു. മറിച്ച് ഹീനന്മാരോടാണ് ബന്ധം എങ്കില്‍ ജാത്യപകര്‍ഷത്താല്‍ ശുദ്രതുല്യനായി തീരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ആരുടെയൊക്കെ ദാന വസ്തുക്കള്‍ സ്വീകരിക്കാം, സ്വീകരിക്കാതിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.

ഇങ്ങിനെ ഗൃഹസ്ഥ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിത്യവൃത്തി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
- എന്ന ശ്ലോകത്തോടെ ഈ നാലാം അധ്യായം അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

അബസ്വരം :
വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, പങ്കുവെക്കുക.

(തുടര്‍ന്നേക്കാം...)

മനുസ്മൃതിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

83 comments:

 1. അതായത് മനുസ്മൃതി ഒന്നില്‍ അധികം വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമില്‍ നാല് വിവാഹം വരെ കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കണ്ണടച്ച് വിമര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ പരമാവധി എണ്ണം പോലും പറയാതെ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വിവാഹങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്ന ഈ വചനം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണോ ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഇന്ന് ഒരു ഹിന്ദുവും ഒന്നിലധികം വിവാഹങ്ങളെ അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് ഹിന്ദു പിന്തുടര്ച്ചവകാശ നിയമപ്രകാരം തെറ്റുമാണ് . പഷ്ഷേ മുസ്ളിങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനീല്ലല്ലോ, ഇന്നും. ഈ അന്ധമായ ആചാരങ്ങളാണ്‌ തിരുത്തേണ്ടത് . നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയുക - അത് ഏതു പുസ്തകതിൽ ഉള്ളതായാലും.

   Delete
  2. ഇവിടത്തെ വിഷയം ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ലല്ലോ. കാരണം ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഹിന്ദുവിനെ പറ്റിയുള്ളതല്ല. മനുസ്മൃതിയെ പറ്റിയുള്ളതാണ്.

   ആചാരങ്ങള്‍ അന്ധമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ ഉള്ള മാനദണ്ടം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അനോണീസ് !!

   Delete
  3. ഞാൻ മറുപടി എഴുതിയത് മറ്റേ അനോണിക്കാണ് . നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്ധമായ ആചാരങ്ങൾ ഒരിടത്തും ഇല്ലെന്നാണോ? ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. അല്ലെങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ.

   Delete
  4. ഞാന്‍ മറുപടി എഴുതിയത് താങ്കള്‍ക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഉള്ള പ്രതികരണം ആണല്ലോ ഇത് !!

   മുസ്ലിം നാമധാരികള്‍ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോപ്രായങ്ങളും, ആചാരങ്ങളും ഇസ്ലാമില്‍ ഉള്ളതാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. ഖുര്‍ആനില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ് ഇസ്ലാമില്‍ പ്രധാനം.
   ഇനി മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് എങ്കില്‍ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാന്‍ ഞാന്‍ ആളല്ല.

   Delete
  5. നന്ദി . ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനു ചേരാത്ത പല അനാചാരങ്ങളും എല്ലാ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം. ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മാത്രം 'അന്ധമായി ' അവ അനുഷ്ടിക്കരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം- അത് മനുസ്മ്രുതിയായാലും ഖുറാൻ ആയാലും ബൈബിൾ ആയാലും.

   Delete
  6. ആരാണ് കണ്ണടച്ച് അക്ഷേപിക്കുന്നന്നത് ? നിങ്ങൾ തന്നെയോ? എങ്കിൽ അത് നിറുത്തിയാൽ പോരെ? ചിലർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ഹീന കൃത്യങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണമാണ് വേണ്ടത്. അതിനായി മനുസ്മ്രുതിയെയും ഖുറാനെയും അവർ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു . കഷ്ടം ! ആദ്യത്തെ കമന്റ്‌ നിങ്ങൾ തന്നെ അനോണി ചമഞ്ഞു ഇട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാനും അനൊണിയായിരിക്കാം.

   Delete
  7. ഇപ്പോഴും അന്ധമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞില്ല. ദൈവീക വചനങ്ങള്‍ അന്ധമാണ്‌ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ ഉള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്.

   Delete
  8. ഹഹ.. എന്താണ് ഞാന്‍ കണ്ണടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അനോണി കുഞ്ഞാടേ ? ഇല്ലാത്ത വല്ലതും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ? പിന്നെ മനുസ്മൃതിയില്‍ ഉള്ള വല്ല വചനവും ആക്ഷേപമായി നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നി എങ്കില്‍ അത് എന്റെ കുറ്റം അല്ലല്ലോ !!! അത് മനുസ്മൃതിയുടെ കര്‍ത്താവിനോട് ചോദിക്കുക !!

   ഹീന കൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഖുര്‍ആനെ കൂട്ട് പിടിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കാരണം ഖുര്‍ആനില്‍ ഹീന കൃത്യങ്ങള്‍ അല്ല ഉള്ളത്. ഖുര്‍ആന്‍ ഒരിക്കല്‍ എങ്കിലും പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ ആ തെറ്റിധാരണ മാറും !!

   പിന്നെ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഷ്ടം തോന്നുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ആണ് എനിക്ക് കഷ്ടം തോന്നുന്നത്.

   പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞ വാചകം തന്നെയല്ലേ ആദ്യ കമന്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് പറയാന്‍ ഞാന്‍ അനോണി വേഷം കേട്ടാണോ ?? ആ വരികള്‍ പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് പോസ്റ്റ്‌ വായിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാവും. !!

   നട്ടെല്ലും, പറയാനുള്ളത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാന്‍ ഉള്ള ചങ്കൂറ്റവും ഇല്ലെങ്കില്‍ നപുംസകനായി അനോണി വേഷം കെട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് സൌകര്യ പ്രദം. അനോണി വേഷം കെട്ടാനും ഓരോരോ ന്യായീകരണങ്ങള്‍ !! കൊള്ളാം അനോണീസ് !!

   Delete
 2. മനുസ്മൃതിയിലുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്‌ ഒരുപാട്‌ ആയി...
  ഇന്നത്തെ ആചാരങ്ങള്‍ നാളത്തെ വിണ്ഡിത്തങ്ങളാകാം ... ഇത്രയേ എനിക്ക്‌ പറയാനുള്ളൂ...

  അബസ്വരങ്ങളിലൂടെ മനുസ്മൃതിവായിക്കുമ്പോള്‍ അത്‌ ആ എഴുത്തുകാരന്‍ വായിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത്‌ മാത്രമാണ്‌. അതില്‍ നിന്നുകൊണ്ട്‌ ഒരു വിലയിരുത്തല്‍ ഭൂഷണമാകില്ല.

  ReplyDelete
  Replies
  1. തീര്‍ച്ചയായും. ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഞാന്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയതില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്‌.

   Delete
  2. ഒന്നായ നിന്നെയിഹ രണ്ടെന്നു കണ്ടളവില്‍,
   ഉണ്ടായി ഒരിണ്ടല്‍ ബത മിണ്ടവതല്ല മമ...

   താങ്കള്‍ എഴുതിയതിലെ ശരിതെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടികാണിക്കന്‍ മാത്രം പണ്ഡിതനല്ല ഞാന്‍.. വിയോജിപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാകാം അതെല്ലാം ശരിയാകണമെന്നില്ല,
   കാരണം അത്‌ എണ്റ്റെ കാഴ്ചപ്പടുകളിലൂടെ നോക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ളതായിരിക്കാം..

   Delete
  3. വിയോജിപ്പുകളും പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് :)

   Delete
 3. അടുത്ത ഒരു കിടിലൻ വിവാദത്തിനു തിരി കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞു .. നിക്ഷ്പക്ഷ വാദി കളെ കാലം നിങ്ങള്ക്ക് മാപ്പ് നൽകട്ടെ ..

  ReplyDelete
 4. നന്നാവുന്നുണ്ട്.തുടരട്ടെ ഇക്കാ

  ReplyDelete
 5. മത താരതമ്യം പഠനാര്ഹമാവട്ടെ എല്ലാ മത ഗ്രന്‍ ഥങ്ങളും പഠിക്കുവാനും നനമയിലേക്ക് എത്തി ചേരുവാന്‍ മറ്റുളവര്ക്ക് വഴി വിളക്കാവാനും സാധിക്കട്ടെ

  ReplyDelete
 6. മത താരതമ്യം പഠനാര്ഹമാവട്ടെ എല്ലാ മത ഗ്രന്‍ ഥങ്ങളും പഠിക്കുവാനും നനമയിലേക്ക് എത്തി ചേരുവാന്‍ മറ്റുളവര്ക്ക് വഴി വിളക്കാവാനും സാധിക്കട്ടെ

  ReplyDelete
 7. വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമായി ; ഞാൻ മൌനമാ‍യി മൊഴിഞ്ഞു : അൽഹംദുലില്ലാ.... അസ്തഗ് ഫിറുള്ളാ......

  ReplyDelete
 8. വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഞാൻ മൌനമായി മൊഴിഞ്ഞു:അൽഹംദുലില്ലാ...... അസ്തഗ് ഫിറുള്ളാ.......

  ReplyDelete
 9. അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഡോ സി കെ എന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ പുരാണ വിചിത്ര കഥാസാഗരംpubishers കറന്റ്ബുക്‌സ്‌ വായിച്ചാല്‍ അത്യാവശ്യം ബ്ലോഗ്‌ നിറക്കാനുള്ള വിശേഷം കിട്ടും

  ReplyDelete
  Replies
  1. ബ്ലോഗ്‌ നിറക്കാന്‍ ഉള്ളത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം ഇല്ലല്ലോ.

   ബ്ലോഗില്‍ എഴുതാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ കിട്ടേണ്ടേ

   Delete
 10. പ്രീയ അബ്സർ, കഴിഞ്ഞപോസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കമന്റിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലാ.പക്ഷേ അതിലെ പല കമന്റുകളും വായിക്കുകയും ചെയ്തു.ഇവിടെ പലരും താങ്കളോട് ചോദിച്ച് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്.അതിനു താങ്കൾ ശരിയായ മറുപടിയും നൽകിയിട്ടില്ലാ...താങ്കൾ മനുസ്മൃതിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം-താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ-പറയുക..എന്തിനാണ് ഖുറാനെക്കൂടി കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്...തമ്മിലുള്ള തെറ്റുകളും ശരികളും എടുത്ത് കാണിക്കാനോ,എങ്കിൽ ‘ഒരു പഠനം’ എന്നു ശീർഷകം കൊടുക്കുക. മനുസ്മൃതിയിലൂടെ എന്ന് പറയാതിരിക്കുക.മനുക്കൾ എഴുതിയത് കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് പലരും ആവാർത്തിച്ചിട്ടും...താങ്കൾ അത് ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ലാ.”നന്നല്ല കാവ്യമഖിലം പഴതെന്നു നിനച്ചിട്ടൊന്നോടെ നിന്നിതവുമല്ല നവത്വമൂലം.വിദ്വാന്മാർ വിലയറിഞ്ഞ് രസിച്ചിടുന്നു,അല്പനു വല്ലവരുമോതുന്നതാം പ്രമാണം…” പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും, വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കണം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം.”ഗോപാലൻ” എന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പേരാണല്ലോ...എന്താണ് ഗോപാലൻ, പശുക്കളെ മേക്കുന്നവൻ,അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് സാമാന്യമായ അർഥം.എന്നാൽ ഗോ വിനെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ, ഗോ=പ്രകാശം,പ്രാകാശം=ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം = അറിവ്. അതായത് പ്രകാശത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അയ്യാളാണു ഗോപാലൻ… പിന്നെ മനു എഴുതിയ രണ്ട് വരി പൊക്കിപിടിച്ച് സ്ത്രിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടാ എന്നു വാദിക്കുന്നവർ ബാഹ്ഹി രണ്ട് വരികൾ മന:പൂർവ്വം വിട്ടുകളയുന്നു. “പിതാ രക്ഷതി കൌമാരേ ഭർത്ത്രോരക്ഷതി യൌവ്വനേ പുത്രോരക്ഷതി വാർദ്ധ്യക്യേ ന: സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി“ ഇതിനു ശേഷമുള്ള വരികളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് “നാര്യസ്തു പൂജന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവതാ യത്രൈ താസ്തുന- പൂജ്യന്തേ സർവാസ്തത്രാ ഫലം ക്രിയാ........." ഇതു പലരും മറക്കുന്നു..അല്ലെങ്കിൽ മറക്കുന്നതായി നടിക്കുന്നു. ഒന്ന് കൂടി പറയട്ടെ ‘മാതാ,പിതാ,ഗുരു,ദൈവം” എന്നുള്ളതിനെ സാധാരണ ‘വായിക്കുന്നത്’ എങ്ങനെയാണ്. മാതാവും,പിതാവും,ഗുരുവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവം എന്നല്ലേ. എന്നാൽ അതിനു മറ്റൊരു അർത്ഥ തലം ഉണ്ട്.മാതാവിനേയും, പിതാവിനേയും, ഗുരുവിനേയും-ദൈവമായി കാണുക…അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ പാളിച്ചകൾ ഒരു പാടുണ്ട്.താങ്കളുടെ വായനയിൽ തോന്നിയതാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ അതിനു വേറൊരു പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണെന്റെ എളിയ അഭിപ്രായം..ഖുറാനും,മൻസ്മൃതി യുംൻ ഒക്കെ ഒരോരുത്തരുടെ ചിന്തകളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെയും ശരിയാകണമെന്നില്ലാ............... ആശംസകൾ

  ReplyDelete
  Replies
  1. പ്രിയ ചന്തുവേട്ടാ...

   കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിലെ എല്ലാ കമന്റുകളും നിങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വരികളില്‍ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാവുന്നു. അത് വായിച്ചിരുന്നു എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായ ഞാന്‍ മനുസ്മൃതിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോള്‍ തോന്നിയതും മനസ്സിലേക്ക് വന്നതുമായ കാര്യങ്ങളും ആണ് പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത്‌ എന്ന് അതില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മനുസ്മൃതി വായിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ എന്തൊക്കെ പറയണം, എന്തിനെയൊക്കെ കൂട്ട് പിടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

   മനുസ്മൃതിവായിച്ചപ്പോള്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുര്‍ആന്‍ വചനങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തമ്മിലുള്ള ശരികളും തെറ്റുകളും വ്യക്തമായി എങ്കില്‍ അതില്‍ ഖുര്‍ആനെയോ, എന്നേയോ പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. ശരികളും തെറ്റുകളും എപ്പോഴും വ്യക്തമാവുക തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് ??

   പിന്നെ പഠനം എന്ന ശീര്‍ഷകം കൊടുത്ത് ഓരോ വാചകവും തമ്മില്‍ താരതമ്യം ചെയ്ത് വിശദമാക്കാന്‍ ഉള്ള അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല. മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാ വാചകങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല. എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നവ പങ്കുവെച്ചു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോള്‍ പഠനം എന്ന ശീര്‍ഷകം കൊടുത്താല്‍ ഉചിതമാകുമോ ? അതോ ഞാന്‍ മനുസ്മൃതിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോള്‍ തോന്നിയവ പങ്കുവെച്ചത് പഠനമായി തോന്നിയവര്‍ക്ക് അങ്ങിനെയും തമാശയായി തോന്നിയവര്‍ക്ക് അങ്ങിനെയും വിലയിരുത്താന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്നതല്ലേ ഉചിതം ??

   മനുസ്മൃതിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ തോന്നിയ കാര്യങ്ങള്‍ മനുസ്മൃതിയിലൂടെ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കന്നതല്ലേ അപ്പോള്‍ ഉചിതമായി വരുന്നത് ? ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും മനുസ്മൃതിയിലൂടെ തന്നെ അല്ലേ ??

   മനുക്കള്‍ എഴുതിയത് കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനും, കാലഹരണപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് അവഗണിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ. കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് ചിലര്‍ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം കാലഹരണപ്പെടുകയോ, ആരും വായിക്കാതെ ഇരിക്കുകയോ ഇല്ലല്ലോ. മനുസ്മൃതി ഇന്നും വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെ ഇന്നും അതിനു വായനക്കാര്‍ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേ ?
   പിന്നെ വായനക്ക് കാലഹരണപ്പെട്ടത്, കാലഹരണപ്പെടാത്തത് എന്ന വിവേചനം ഉണ്ടോ ?

   ചെവിക്കൊള്ളാന്‍ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നത് മാത്രം ചെവികൊള്ളുകയല്ലേ വേണ്ടത് ?

   ഞാന്‍ ഇവിടെ എഴുതിയതില്‍ വരികള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ വായിക്കാത്തത് മൂലം തെറ്റായി ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാന്‍ താങ്കളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഞാന്‍ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി എന്നോ, ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു എന്നോ നിങ്ങള്‍ക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടികാണിച്ച് ശരിയായത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

   പിന്നെ ഗോപലാനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച പോലെ വല്ലതും ഞാന്‍ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ ആ വരി കാണിച്ചു തരുമല്ലോ.

   പിന്നെ ഇവിടെ മനു എഴുതിയ രണ്ടു വരികള്‍ മാത്രമല്ല പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പോസ്റ്റ്‌ വായിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാകുമല്ലോ. പല വരികളും, എനിക്ക് യോജിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതും, ഞാന്‍ വിയോജിക്കുന്നതുമായ പ്രസക്തമായി തോന്നിയ വരികള്‍ എല്ലാം ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലേ ?

   ഞാന്‍ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതില്‍ വല്ല വരികളും മനപ്പൂര്‍വ്വം മറന്നു എന്ന തോന്നല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ട് എങ്കില്‍ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്.

   അതുപോലെ അര്‍ത്ഥതലങ്ങള്‍ മാറ്റിയ വരികള്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

   Delete
  2. എന്റെ വായനയില്‍ പാളിച്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി ഞാന്‍ വായിക്കാതിരിക്കുകയോ, വായിച്ചത് പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മണ്ടത്തരം അല്ലേ ? അങ്ങിനെ ഞാന്‍ വല്ലതും പങ്കുവെച്ചാല്‍ ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയതില്‍ ഉള്ള തെറ്റുകള്‍ നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവര്‍ ചൂണ്ടികാണിക്കുമ്പോള്‍ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത വായനയില്‍ അത് തിരുത്താനും നല്ലൊരു വായനക്കാരന്‍ ആകാനും കഴിയൂ.

   പിന്നെ ഞാന്‍ പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ ?
   പിന്നെ നിങ്ങള്‍ ഖുര്‍ആനെയാണ് പുരാണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കില്‍ ഖുര്‍ആനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് എന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ആ വചനങ്ങളെ ഞാന്‍ എങ്ങിനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്.

   ഖുര്‍ആന്‍ ഒരാളുടെ ചിന്തകള്‍ ആണ് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് ദൈവീക വചനങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദൈവീക വചനങ്ങള്‍ തെറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ.
   വിശദമായ ഈ കമന്റിനു നന്ദി.

   ഞാന്‍ ഇവിടെ എഴുതിയതില്‍ വരികള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ വായിക്കാത്തത് മൂലം തെറ്റായി ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുനും ഞാന്‍ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി എന്നോ, ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു എന്നോ നിങ്ങള്‍ക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ തെറ്റും ചൂണ്ടികാണിച്ച് ശരിയായത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു കൊണ്ട്.......   Delete
 11. വായിയ്ക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തോടും മമതയോ നിര്‍മമത്വമോ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഒരു വിവാദവും എന്നെ ബാധിയ്ക്കുകയോ ഞാന്‍ അതില്‍ ഭാഗഭാക്കാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാടുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിലും. പ്രകൃതിനിയമാനുസാരം ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വാദത്തിന് കാരണം, ഭൂമിയിലെവിടെയും ജനനാനുപാതം ആണിനും പെണ്ണിനും 1:1 ആയിരിയ്ക്കുന്നു. അതായത് സെന്‍സസ് കാരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 1000 പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് 1000 സ്ത്രീകള്‍. ചെറിയ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാലാകാലമായി തുടരുന്നു. ആരാണിത്ര കൃത്യമായി ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്. അപ്പോള്‍ ബഹുഭാര്യാത്വം പ്രകൃതിനിയമത്തോടുള്ള ലംഘനമല്ലേ? ഇനി പ്രകൃതിനിയമമല്ല, ദൈവനിയമമാണെങ്കില്‍ ദൈവനിയമത്തോടുള്ള മത്സരമല്ലേ? ബഹുഭാര്യാത്വം ദൈവികനീതിയല്ല. മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ നിയമം മാത്രം. വൈകാരികമായും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരേ സമയം ഒരു ഇണയോട് മാത്രമേ പൂര്‍ണ്ണസ്നേഹത്തില്‍ വര്‍ത്തിക്ക സാദ്ധ്യമാകൂ. രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരാള്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരോധിയ്ക്കപ്പെടും. ഒന്നാമനോട് എന്തെങ്കിലും അകല്‍ച്ച തോന്നുമ്പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ ഒന്നാമന്‍ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഏത് ജന്തുമൃഗാദികളിലും ഈ 1:1 റേഷ്യോ പാലിയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. മൃഗങ്ങള്‍ ബഹുഭാര്യാത്വമോ ബഹുഭര്‍ത്തുത്വമോ കൈക്കൊണ്ടാലും അതില്‍ പ്രകൃതിവിരുദ്ധതയില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യന്‍...........??!

  ReplyDelete
  Replies
  1. സ്തീകളുടെ അനുപാതം കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ? എവിടെയോ അങ്ങിനെ വായിച്ച പോലെ..

   Delete
  2. അങ്ങനെയില്ല, selective abortion കാരണം കുറയുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്, 105 ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് 100 പെണ്‍കുട്ടികളാണ്‌ ജനിക്കുന്നത്

   Delete
  3. ഹും. വിക്കി തപ്പിയപ്പോള്‍ കിട്ടിയ വിവരം ഇതാണ്.

   In 2010, the global adult sex ratio was 986 females per 1,000 males and trended to reduce to 984 in 2011.

   സെലക്റ്റീവ് അബോര്‍ഷന്‍ എന്നത് ഒരു വലിയ വിപത്ത് തന്നെയാണ്. ഒരു പക്ഷേ അത് നിര്‍ത്തലാക്കിയാല്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടാം. എന്തായാലും കാത്തിരിന്നു കാണാം.

   Delete
 12. കഥാപുസ്തക നിരൂപണത്തില്‍ താല്പര്യമില്ല, വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു....
  എല്ലാം ചേര്‍ത്ത് നമുക്കവസാനം ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കണം, (നാട്ടുകാര്‍ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം)

  ReplyDelete
  Replies
  1. മൂലധനത്തിലും മാര്‍ക്സ് അങ്കിളിലും ലയിച്ചത് കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കഥാ പുസ്തമായി തോന്നുക സ്വാഭാവികം.

   വിവാദങ്ങള്‍ ഉണടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതിനു പകരം 51 വെട്ടലുകളും കുത്തലുകളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാമായിരുന്നു.

   ലാല്‍ സലാം സഖാവേ !

   Delete
 13. മനുസ്മൃതി വായിക്കാനോ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനോ ശ്രീമാന്‍ അബസ്വരനു പാടില്ല എന്നാണല്ലോ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ചര്‍ച്ചയില്‍ കണ്ടത് :)

  ReplyDelete
 14. അബസ്വരൻ...ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട്.ഈ ബ്ലോഗിലെ വരികൾ കോപ്പി, ചെയ്ത് ,ചില പരമർശം,കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. താങ്കൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും..അതു മാറ്റിയാൽ സംഗതി എളുപ്പ മായിരുന്നു,കാരണം അതും,ടൈപ്പ് മ്ചെയ്തു പിന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണു...ഖുറാൻ ദൈവിക വചനം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അതു സ്വയംഭൂ‍ ആനോ അരോ ഒരാൾ,അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെർ എഴുതിയതല്ലെ.......? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ടു തഴേക്ക് പതിച്ചതല്ലല്ലൊ...എന്റെ സംശയമാണെ....

  ReplyDelete
  Replies
  1. ചന്തുച്ചേട്ടാ...
   ഏതു വരിയാണ് , അല്ലെങ്കില്‍ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എന്ന് പറയൂ. ആ സംഗതി അല്ലേ എളുപ്പം !!

   ഖുര്‍ആന്‍ ആര് എഴുതിയതാണ് എന്നാണ് നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് ?
   ഖുര്‍ആന്‍ നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലോ, ഖുര്‍ആനിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലോ ഈ സംശയം ഉയരില്ലായിരുന്നു. ഖുര്‍ആന്‍ എത്ര പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് എഴുതിയതാണ് എന്നാണ് നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് ?

   ഖുര്‍ആന്‍ ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് നേരെ ഉള്ള വചനങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്.
   ഇസ്‌ലാം മതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർ‌ആൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവ വചനമാണ്. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് (സ) തന്റെ നാൽപതാം വയസ്സിൽ പ്രവാചകത്വം ലഭിക്കുകയും അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണംവരെയുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലയളവിൽ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിലായി ജിബ്‌രീൽ മാലാഖ മുഖേന അവതരിച്ചു കിട്ടിയ ദൈവിക സന്ദേശമാണ് ഖുർ‌ആൻ.
   അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയോ, കുറച്ചു വ്യക്തികളോ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതല്ല ഖുര്‍ആന്‍ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ.

   അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ?

   Delete
  2. "മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ " എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടേത് സെകുലർ ഭരണഘടനയാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസം എല്ലാ വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളും അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രരെഘകളും ഈ വിശ്വാസം പൂർണമായും ശരി വയ്ക്കുന്നില്ല. അക്കഥ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു.

   മുഹമ്മദ് CE 632 ൽ അന്തരിക്കുന്നു. അതുവരെ ഖുര് ആൻ എഴുതപെട്ടിരുന്നില്ല. ഖുര് ആൻ വചനങ്ങൾ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് കേട്ടവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവ കുറിച്ചിട്ടു. ഇവരിൽ ബഹുബൂരിപഷ്ഷവും യുദ്ധത്തിൽ മരണപെട്ടപ്പോൾ ഖുര് ആൻ സംരക്ഷിക്കുവാനായി ഉമറിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ഖലിഫ അബുബക്കർ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു. ഈ കമ്മിറ്റി പലരിൽ നിന്നും, പലയിടത്തു നിന്നും സംഹരിച്ച വചനങ്ങൾ ഉൾപെടുത്തി ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയുണ്ടാക്കി (CE 633-). ഖലിഫാ അബുബക്കർ ഇത് ഉമറിനെ ഏല്പിച്ചു . ഉമർ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഹഫ്സക്ക് കൈമാറി. (ഹഫ്സ മുഹമ്മതിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു). എങ്കിലും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും വിവിധ തരത്തില്ലുള്ള കോപ്പികൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. പിന്നീട്, മുഹമ്മദ് മരിച്ചു 18 വര്ഷത്തിനു ശേഷം ഉത്മാൻ ഖുർ ആൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഹഫ്സയുടെ ബുക്ക് ആണ് ആധാരമാക്കിയത്. നിലവിലുള്ള മറ്റു 'versions' എല്ലാം അക്കാലത്തു കത്തിച്ചു കളയാനും ഉത്തരവുണ്ടായി.


   ഒരു പഷ്ഷേ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചിലവ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലവ കൂട്ടിചേർക്കപ്പെട്ടിണ്ടുമുണ്ടാവം. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr#The_Qur.27an_.E2.80.94_preservation

   Delete
  3. ഭരണ ഘടന ഏതായാലും ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അതില്‍ നിന്ന് എങ്ങിനെ തടയാന്‍ കഴിയും ??? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച ശേഷം മറുപടി പറഞ്ഞാല്‍ മതി.

   പിന്നെ മുസ്ലിം നാമധാരികളെ എല്ലാം മുസ്ലിങ്ങള്‍ ആയി കാണേണ്ടതില്ല. ഖുര്‍ആനിലും ഹദീസിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി മുസ്ലിം നാമധാരി ആയത് കൊണ്ട് മാത്രം മുസ്ലിം ആവില്ല. അതായത് കമലഹാസന്‍, കമാല്‍ ഹസ്സന്‍ എന്ന് പേര് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം മുസ്ലിം ആയി എന്ന് പറയാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ !!

   ഇനി ഖുര്‍ആന്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറയാം...

   ഖുർആൻ അവതരണത്തോടൊപ്പംതന്നെ ക്രോഡീകരണവും നടന്നിരു ന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച പടച്ചതമ്പുരാൻതന്നെ അതിന്റെ​‍്രേ കാഡീകരണം തന്റെ ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നതാ ണ്‌ വാസ്തവം. അല്ലാഹു പറയുന്നു: “തീർച്ചയായും അതിന്റെ (ഖുർആ​‍െ ന്റ) സമാഹരണവും അത്‌ ഓതിത്തരലും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാകുന്നു. അങ്ങനെ നാം അത്‌ ഓതിത്തന്നാൽ ആ ഓത്ത്‌ നീ പിന്തുടരുക” (75:17, 18). മുഹമ്മദി(സ)ന്‌ ഓരോ സൂക്തവും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത്‌ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ജി​‍്‌രീൽ(അ)തന്നെ അത്‌ ഏത്‌ അധ്യായത്തിൽ എത്രാമത്തെ വാക്യമായി ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ അറി യിച്ചിരുന്നു. ഖുർആൻ എഴുതിവെക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സന്നദ്ധരായ പ്ര വാചകാനുചരന്മാർ `കുത്താ​‍ുൽ വഹ്‌യ്‌ (ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ എഴു ത്തുകാർ) എന്നാണ്‌ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്‌. അൻസാറുകളിൽപെട്ട ഉയ്യ്‌ ബ്നു കഅ​‍്‌ ​‍്‌, മുആദു ​‍്നു ജ ൽ, സൈദു ​‍്നുസാ ​‍ിത്ത്‌, അ ​‍ൂസൈ ദ്‌(റ) എന്നിവരായിരുന്നു അവരിൽ പ്രധാനികൾ. തുകൽ കഷ്ണ ങ്ങളിലായിരുന്നു അവർ പ്രധാനമായും ഖുർആൻ എഴുതിവെച്ചിരുന്നത്‌. പ്രവാചക(സ)ന്ന്‌ ഏതെങ്കിലും സൂക്തം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം ഈ എഴുത്തുകാരെ വിളിക്കും. ജി​‍്‌രീൽ അദ്ദേഹത്തോട്‌ നിർദേശിച്ച ക്രമം അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരോട്‌ പറയും. അഥവാ ഈ സൂക്തങ്ങൾ ഏത്‌ അധ്യായത്തിൽ എത്രാമത്തെ വചനങ്ങളായി ചേർക്കണമെന്നും നിർ ദേശം നൽകും. ഇതു പ്രകാരം അവർ എഴുതിവെക്കും. ഇങ്ങനെ, പ്രവാചക( സ)ന്റെ കാലത്തുതന്നെ -ഖുർആൻ അവതരണത്തോടൊപ്പംതന്നെ -അതിന്റെ ക്രോഡീകരണവും നടന്നിരുന്നുവെന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഇവ്വിഷയകമായി നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതാനും ഹദീസുകൾ കാ ണുക: ഉസ്മാൻ (റ) നിവേദനം ചെയ്യുന്നു: “ദൈവദൂതന്‌ (സ) ഒരേ അവസ രത്തിൽ വിവിധ അധ്യായങ്ങൾ അവതരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരെ വിളിച്ച്‌ ഈ ആയത്തു കൾ ഇന്ന വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ന സൂറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയെ ന്ന്‌ കൽപിക്കുമായിരുന്നു” (തുർമുദി). “ജി​‍്‌രീൽ എല്ലാ വർഷവും പ്രവാചക(സ)ന്‌ ഒരു പ്രാവശ്യം ഖുർ ആൻ കേൾപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട വർഷത്തിലാക​‍െ ട്ട രണ്ടു പ്രാവശ്യം കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി” (ബുഖാരി). ഓരോ സൂക്തവും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾതന്നെ അത്‌ ഏത്‌ സൂറ ത്തിലെ എത്രാമത്തെ വാക്യമാണെന്ന ദൈവിക നിർദേശമുണ്ടാവുന്നു. അത്‌ പ്രകാരം എഴുതിവെക്കാൻ പ്രവാചകൻ(സ) എഴുത്തുകാരോട്‌ നിർ ദേശിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ജി​‍്‌രീൽ(അ) വന്ന്‌ അതുവരെ അവതരി പ്പിക്കപ്പെട്ട സൂക്തങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ഓതിക്കേൾപ്പിക്കുന്നു. അത്‌ പ്രവാചക ൻ (സ) കേൾക്കുന്നു. ശേഷം പ്രവാചകൻ ജി​‍്‌രീലിനെ ഓതികേൾപ്പി ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഖുർആനിന്റെ ക്രമത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ദൈവി ക നിർദേശം പൂർണമായി പാലിക്കാൻ പ്രവാചക(സ)ന്‌ സാധിച്ചിരുന്നു. `തീർച്ചയായും അതിന്റെ സമാഹരണവും പാരായണവും നമ്മുടെ ബാ ധ്യതയാകുന്നു“(75:17)വെന്ന ദൈവിക സൂക്തത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ പുലർച്ചയാണ്‌ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്‌.

   Delete
  4. മുഹമ്മദി(സ)ന്റെ കാലത്ത്‌ ഖുർആൻ ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവോ?

   ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ `അതെ`യെന്നും `ഇല്ല`യെന്നും ഉത്തരം പറയാം. ഒരു ഗ്രന്ഥം ക്രോഡീകരിക്കുകയെന്നു പറയുമ്പോൾ എന്താണ്‌ അർഥമാ ക്കുന്നത്‌ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെ ന്നും അവയിലെ വാക്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊ ടുക്കുകും അതുപ്രകാരം തന്റെ അനുയായികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാന ത്തെക്കൊണ്ട്‌ മനഃപാഠമാക്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്‌ ഒരു ഗ്ര ന്ഥം ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന്‌ പറയാമെങ്കിൽ മുഹമ്മദി(സ)ന്റെ കാല ത്തുതന്നെ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന്‌ പറയാവുന്നതാണ്‌.

   എന്നാൽ, രണ്ടു പുറംചട്ടകൾക്കുള്ളിൽ ഗ്രന്ഥത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും തുന്നിച്ചേർത്തുകൊണ്ട്‌ പുറത്തിറക്കുകയാണ്‌ ക്രോഡീകരണം കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷയെങ്കിൽ ഖുർആൻ മുഹമ്മദി(സ)ന്റെ ജീവിതകാലത്ത്​‍്രേ കാഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും പറയാവുന്നതാണ്‌. പ്രവാചകന്റെ ജീവിതകാലത്തിനിടയിൽ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കുകഅ സാധ്യമായിരുന്നുവെന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഖുർആൻ അവതരണത്തി​‍െ ന്റ ശൈലി നമുക്കറിയാം.`ജി​‍്‌രീൽ വരുന്നു. ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ ഓതികേൾപ്പിക്കുന്നു. അത്‌ ഏത്‌ അധ്യായത്തിൽ എത്രാമത്തെ വാക്യമായി ചേർക്കണമെന്ന്‌ നിർദേശിക്കുന്നു`. ഇതായിരുന്നുവല്ലോ രൂപം. വിവി ധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂക്തങ്ങൾ കാലഗണനയനുസരി ച്ചല്ല അധ്യായങ്ങളായി സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്നതിനാൽ അവസാന ത്തെ സൂക്തം കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമേ അവസാന മായി ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിച്ച്‌ ഗ്രന്ഥമാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരു ന്നുള്ളൂ. പ്രവാചകന്റെ വിയോഗത്തിന്‌ ഒമ്പത്‌ ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ്‌ അവസാനത്തെ ഖുർആൻ സൂക്തം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്‌. ഈ ഒമ്പത്‌ ദിവ സങ്ങൾക്കിടക്ക്‌ അത്‌ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കുക പ്രയാസകരമാണെന്ന്‌ പ റയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഖുർആൻ പൂർണമായും മനഃപാഠമാക്കിയ ഒട്ടനവധി അനുചരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും തുകൽ ചുരുളുകളിലും മറ്റു പ ല വസ്തുക്കളിലുമായി ഖുർആൻ മുഴുവനായി എഴുതിവെച്ചിരുന്നുവെ ന്നതുകൊണ്ടും ഖുർആനിനെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത്‌ പടച്ചതമ്പുരാൻത​‍െ ന്ന ഒരു ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുത്തതുകൊണ്ടും അതൊരു പുസ്തക രൂ പത്തിലാക്കാതിരുന്നത്‌ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി പ്രവാചകൻ (സ) കരു തിയിരുന്നില്ല എന്നുപറയുന്നതാവും ശരി.

   Delete
  5. ഖുർആൻ രണ്ടു പുറംചട്ടകൾക്കുള്ളിൽ, ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമായി​‍്രേകാഡീകരിക്കപ്പെട്ടത്‌ എന്നായിരുന്നു? ഏത്‌ സാഹചര്യത്തിൽ?

   ഒന്നാം ഖലീഫ അ​‍ൂക്കറി(റ)ന്റെ കാലത്താണ്‌ രണ്ടു പുറം ചട്ട കൾക്കുള്ളിൽ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമായി ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത്‌. മുഹമ്മദി(സ)ന്റെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ തുകൽചുരുളുകളിലും മറ്റുമാ യി ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഖുർആൻ പഠനത്തിനു ള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രയം പ്രസ്തുത ഏടുകളായിരു ന്നില്ല. പ്രത്യുത, ഖുർആൻ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയവരുടെ സേവനമായിരുന്നു. പ്രവാചക(സ)ന്റെ വിയോഗാനന്തരം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നായകത്വം അ​‍ൂക്കർ (റ) ഏറ്റെടുത്തു. വ്യാജ പ്രവാചകൻ മുസൈലിമ അബൂ ബക്കറി(റ)നെതിരെ പ്രലമായ തന്റെ ഗോത്രത്തെ-ബനൂഹനീഫ-അണി നിരത്തിയപ്പോൾ യുദ്ധം നടന്നു. യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിംകൾ വിജയിച്ചു. ഖുർആൻ പൂർണമായി ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരുന്ന എഴുപതുപേരുടെ രക്ത സാക്ഷിത്വമായിരുന്നു മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ടായ വലിയ നഷ്ടം. ഈ സംഭവം ഖുർആനിന്റെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച്‌ ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രവാചക സഖാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ ഉമറി( റ)ന്‌ പ്രചോദനമേകി. അതി നാവശ്യമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച്‌ അദ്ദേഹം ഖലീഫ അ​‍ൂക്കറുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിച്ച്‌ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കേണ്ടത്‌ ആവശ്യം തന്നെയാണെന്ന്‌ ഖലീഫക്ക്‌ ബോധ്യമായി. പ്രവാചകന്റെ എഴു ത്തുകാരനും ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തിവെച്ചവരിൽ പ്രമുഖനുമായിരുന്ന സൈദുബ്നു സാ​‍ിത്തിനെ ഖുർആൻ ഏകഗ്രന്ഥത്തിലായി സമാഹരി ക്കുകയെന്ന ചുമതല ഏൽപിച്ചു. സൈദു ​‍്നു സാ ​‍ിത്തിന്‌ ഖുർആൻ മനഃപാഠമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, തന്റെ ഓർമശക്തിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഖുർആൻ സമാഹരണം നടത്തിയത്‌. അന്ന്‌ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഖുർആൻ ഏടുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം പരിശോധി ച്ചു. ഏടുകൾ കൈവശമുള്ളവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവ തന്റെ കൈവശമുള്ള രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കിയും മനഃപാഠവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഖുർആൻ മുഴുവനായി സൈദു​‍്നു സാ​‍ിത്ത്‌ രണ്ടു ചട്ടകൾ ക്കുള്ളിലുള്ള ഏടുകളിലാക്കി. രണ്ടു ചട്ടകൾക്കള്ളിൽ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട

   രേഖകൾക്കാണ്‌ `മുഷഫ്‌` എന്നു പറയുന്നത്‌. അബൂക്കറി (റ)ന്റെ ഭരണകാലത്ത്‌ സൈദു​‍്നു സാ​‍ിത്താണ്‌ ഖുർആൻ പൂർണമായി ഉൾ ക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യത്തെ മുഷഫ്‌ തയാറാക്കിയതെന്ന്‌ സാരം.

   Delete
  6. അബൂക്കറി(റ)ന്റെ കാലത്ത്‌ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ കോപ്പി ഇന്ന്‌ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്‌?

   ഇല്ല. സൈദു​‍്നു സാ​‍ിത്ത്‌ (റ) ക്രോഡീകരിച്ച മുഷഫ്‌ ഖലീ ഫയായിരുന്ന അബൂക്കറി(റ)ന്റെ കൈവശമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്‌. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമറി(റ)ന്റെ കൈവശമാ യി. ഉമറി(റ)ന്റെ കാലശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയും മുഹമ്മദി(സ) ന്റെ പത്നിയുമായിരുന്ന ഹഫ്സ(റ)യുടെ കൈവശമായി മുഷഫിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ്‌. ആദ്യം മുതലെ ഹഫ്സ(റ)യുടെ കൈവശമായിരുന്നു ഈ കോപ്പിയെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. പ്രസ്തുത പതിപ്പിന്‌ ഖുർആനിന്റെ ഔദ്യോ ഗിക പതിപ്പിന്റെ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റു പല വ്യക്തികളുടെ കൈവശവും ഖുർആന്റെ ഏടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത്‌ എഴുതപ്പെട്ടവയും ശേഷം പകർത്തിയെഴുതിയതുമായ ഏടുകൾ. എന്നാൽ, ഈ രേഖകളെയൊന്നുമായിരുന്നില്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾ പൊ തുവായി തങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും പാരായണത്തിനും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്‌. അവർ അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന മനഃപാഠമാക്കിയ വ്യക്തികളെയും അവരിൽ നിന്ന്‌ പകർത്തിയെഴുതിയ സ്വകാര്യ ഏടുകളെയുമായിരുന്നു ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്‌. മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാനി(റ)ന്റെ ഭരണകാലം. ഹിജ്‌റ 23-​‍ാം വർഷമായ​‍േ പ്പാഴേക്ക്‌ ഇസ്ലാം കൂടുതൽ പ്രചരിക്കുകയും പുതിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വരുതിക്കുള്ളിൽ വരികയും ചെയ്തു. അറബികളും അനറബികളുമായ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ ഇസ്ലാമിലേ ക്ക്‌ കടന്നുവന്നു. അറബിഭാഷ അറിയാത്തവരുടെ ഇസ്ലാം ആശ്ളേഷം ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതായി ചിലർ ഉസ്മാ ന്റെ(റ) ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി. അർമീനിയ, അസർബൈജാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളുടെ അവസരത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ രീ തിയിലും ഉച്ചാരണക്രമത്തിലും അവർ വമ്പിച്ച വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്‌ കണ്ട്‌ പ്രവാചകാനുചരൻ ഹുദൈഫ(റ)യായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം ഖലീ ഫയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ. ഈ രൂ പത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോയാൽ ഖുർആനിനെ സംന്ധിച്ച്‌ മുസ്ലിംകൾ ക്കിടയിൽ സാരമായ ഭിന്നിപ്പ്‌ ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായേക്കുമെന്ന്‌ ദീർ ഘദർശികളായ പ്രവാചകാനുചരന്മാർ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി. അനിവാര്യമാ യ നടപടികളുണ്ടാവണമെന്ന്‌ അവർ ഖലീഫയോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉസ്മാൻ (റ) ഹഫ്സ(റ)യുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഔദ്യോഗിക ഖുർആൻ പ്രതി കൊണ്ടുവരാൻ കൽപിച്ചു. ഇതിന്റെ പകർപ്പുകൾ ശരിയാ യ ഖുറൈശി ഉച്ചാരണ രീതി പ്രകാരം തയാറാക്കുന്നതിനായി സൈദു ബ്നു സാ​‍ിത്തി(റ)ന്റെതന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സംഘത്തെ ചുമലപ്പെടുത്തി. അറിയുടെ ആധാര ഉച്ചാരണ രീതിയാണ്‌ ഖുറൈഷി രീതി. അബ്ദുല്ലാഹി​‍്നുസുബൈർ, സൈദു​‍്‌ നുൽ ആസ്വി, അബ്ദുറഹ്മാനു​‍്നു ഹിശാം തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു മറ്റ്‌ അംഗങ്ങൾ. ഹഫ്സ(റ)യുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഔദ്യോഗിക മുഷഫ ​‍ിന്റെ ആഖാര ഉച്ചാരണരീതി പ്രകാരമുള്ള പതിപ്പുകൾ തയാറാക്കു കയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അവർ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു. ഹഫ്സയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഔദ്യോ ഗിക ഖുർആൻ പ്രതി സമാഹരിച്ച സൈദു​‍്നുസാ​‍ിത്തുതന്നെ ഈ ഉ ത്തരവാദിത്ത നിർവഹണത്തിന്‌ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നതിനാൽ അബദ്ധ ങ്ങളൊന്നും പിണയാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം സാധിച്ചുവെന്ന്‌ പറയാവുന്നതാണ്‌. ഇങ്ങനെ തയാറാക്കിയ പ്രതികൾ ഈജിപ്ത്‌, ബസറ, കൂഫ, മക്ക, സിറിയ, യമൻ, ബഹ്‌റൈൻ തുടങ്ങിയ നാടുകളിലേക്ക്‌ അയച്ചുകൊടുത്തു. അതിനു ശേഷം വ്യക്തികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഏടുകളും കത്തിച്ചുകളയാൻ ഖലീഫ ഉത്തരവ്‌ നൽകി. ഈ ആധികാരിക കോപ്പികൾ പ്രകാരം മാ ത്രമേ ഖുർആൻ പാരായണം പാടുള്ളുവെന്നും കൽപന നൽകി. ഉസ്മാ ൻ(റ) കോപ്പികളെടുത്തു നൽകിയ മുഷഫുകളുടെ പകർപ്പുകളാണ്‌ ഇന്ന്‌ ലോക വ്യാപകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. പ്രസ്‌ തുത ഒറിജിനൽ കോപ്പികൾ ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്‌.

   Delete
  7. വ്യത്യസ്ത ഉച്ചാരണരീതികളുള്ള പ്രാദേശി കമൊഴികളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏടുകൾ തലമുറകളിലേക്ക്‌ കൈമാറ്റംചെ യ്യപ്പെടുമ്പോൾ സാരമായ വൈകല്യങ്ങൾക്ക്‌ നിമിത്താമാകാമെന്ന ഭയമാണ്‌ ഉസ്മാനെ (റ) ഔദ്യോഗിക കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ തയാറാ ക്കാനും സ്വകാര്യ ഏടുകൾ നശിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചത്‌.സ്വകാര്യ ഏടുകളിൽ എഴു തപ്പെട്ട ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾതന്നെയായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക പ്രതികളിലു മുണ്ടായിരുന്നത്‌. ഉച്ചാരണഭേദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വകാര്യ ഏടുകൾ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞുവെങ്കിലും അവയിലുണ്ടായിരുന്ന സൂക്തങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽതന്നെ ഇന്നുള്ള ഖുർആൻ കോപ്പികളിലുമുണ്ട്‌.


   നിങ്ങള്‍ ഇടയില്‍ നിന്നുള്ള ചിലത് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഖുറാനില്‍ വിട്ടുപോവുകയും കൂട്ടിചേര്‍ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുത്തിതീര്‍ക്കാന്‍ ഉള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം വിമര്‍ശകരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നവും. തലയും വാലും മനസ്സിലാക്കാതെ, അതിന്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വല്ലതും കേട്ടറിഞ്ഞ് അതുവച്ചങ്ങണ്ട് കാച്ചും. എന്നിട്ട് ഗമണ്ടന്‍ പ്രസ്താവനകള്‍ ഇറക്കും.

   പിന്നെ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് വിശ്വസിക്കാനും, വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. 'നമുക്ക്' എന്ന പ്രയോഗം ശരിയല്ല. ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നില്‍ വിശ്വസിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമല്ലേ 'നമുക്ക്' എന്ന പ്രയോഗത്തിന് പ്രസ്കതിയുള്ളൂ. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നിയ പോലെ വിശ്വസിച്ചോള്ളൂ.. വേണ്ട എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞുവോ ?? !!

   Delete
  8. നിങ്ങളുടെ മറുപടികള്‍ അഭിനനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നു അബസ്ര്‍ ബായ്

   Delete
  9. നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന്റെ സംഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ കമന്റിൽ ചുരുക്കി എഴുതിയത്. അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചതിനു നന്ദി . ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുസ്തകരൂപത്തിലുള്ള ഖുർ ആനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്, കാരണം നമുക്ക് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും അതല്ലേ ഇന്ന് ഉള്ളു. ക്രോഡീകരണം നടന്നപ്പോൾ ചില തിരുത്തലുകൾ നടന്ന്നിരിക്കാം എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. മനുഷ്യർ ആണല്ലോ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത്, അതും പലരുടെയും ഓർമകളേയും കയ്യെഴുതുപ്രതികളെയും ആധാരമാക്കി കൊണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണം വായിച്ചപ്പോൾ എൻറെ സംശയം കുറച്ചുകൂടി ഉറച്ചു.

   സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വിമർശസനമായി മുദ്രകുതരുതേ. നിങ്ങൾ കമന്റ് സ്വാഗതം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഗമണ്ടൻ പ്രസ്താവനകൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇറക്കാവൂ എന്നാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടേ. എന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ എന്റെ ബ്ലോഗിലേക്ക് മാറ്റാം.

   Delete
  10. ഹഹഹ.. കൊള്ളാം !!!
   നിങ്ങള്‍ എഴുതിയത് സംഗ്രഹം ആണോ അതോ വളച്ചൊടിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒരു കുരുടന്‍ ആനയെ കണ്ടത് പോലെ ഒരു കഷ്ണം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയത് ആണോ എന്ന് ബോധമുള്ളവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാവും. സത്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നതിനു നിങ്ങള്‍ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ !! പുസ്തക രൂപത്തില്‍ ഉള്ള ഖുര്‍ആന്‍ ആയാലും പുസ്തക രൂപത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത ഖുര്‍ആന്‍ ആയാലും ഖുര്‍ആന്‍ ഒന്നേയുള്ളൂ. ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരേ ഒരു ഖുര്‍ആന്‍.

   ക്രോഡീകരണം നടന്നപ്പോള്‍ തിരുത്തലുകള്‍ നടന്നിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തം ആണ്. ഖുര്‍ആന്‍ എങ്ങിനെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മുകളില്‍ വിശദമായി പറഞ്ഞ ശേഷവും തിരുത്തലുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണു നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്കില്‍ അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണടച്ചുള്ള ഇരുട്ടാക്കല്‍ മാത്രമാണ്. ഖുര്‍ആന്‍ തയ്യാറാക്കിയത് മനുഷ്യരല്ല, ദൈവം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യര്‍ ആ വചനങ്ങള്‍ അതേപടി പുസ്തകത്തിലേക്ക് ആക്കി എന്ന് മാത്രം. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുമ്പോള്‍ ദൈവിക വചനങ്ങളില്‍ ഒരു വള്ളി, പുള്ളി വ്യത്യാസം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങള്‍ അതേ പടി അതാതു സമയങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഊഹിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു വരിയും ഖുര്‍ആനില്‍ ഇല്ല. ഒരു വരിയും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ല.

   എന്തിലും സംശയം മാത്രം കണ്ടത്താന്‍ കഴിയുന്ന സംശയരോഗികള്‍ക്ക് സംശയം എല്ലാപ്പോഴും ഉറക്കുക്ക സ്വാഭാവികം തന്നെ.

   വിമര്‍ശനമാണ് സ്വതന്ത്ര്യ ചിന്തയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്കില്‍ അത് വിമര്‍ശനമായി തന്നെയല്ലേ മുദ്രകുത്തപ്പെടുക ?

   ഗമണ്ടന്‍ പ്രസ്താവനകള്‍ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇറക്കാവൂ എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ അതൊന്നു ചൂണ്ടി കാണിച്ച് തരുമല്ലോ. എന്നാല്‍ തെറ്റായ ഗമണ്ടനുകള്‍ ഇറക്കുമ്പോള്‍ അത് ചൂണ്ടികാണിക്കുക സ്വാഭാവികം.

   നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനകള്‍ എവിടെയാക്കണം എന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം !!

   Delete
 15. പഠനാര്‍ഹമായ പോസ്റ്റ്‌.വിമര്‍ശനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് തുടര്‍ന്നും എഴുതൂ

  ReplyDelete
 16. ഹിന്ദുക്കള്‍ ആരാണ്‌ മനുസ്മൃതി പഠിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്, എത്ര പേര്‍ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചറിയാം ? അത് കൊണ്ടു തന്നെ ഖുര്‍ ആനും മനുസ്മൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത്, അന്യ മതക്കാരുടെ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി എന്ന രീതിയില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാനാവുന്നില്ല.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഹിന്ദുക്കള്‍ എല്ലാം മനുസ്മൃതി പഠിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ ? മാത്രമല്ല ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് തന്നെ പോസ്റ്റില്‍ ഒരിടത്തും ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

   പിന്നെ അന്യമതക്കാരുടെ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ള മറുപടി ആണ് ഇത് എന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് എങ്ങിനെ മനസ്സിലായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാല്‍ കൊള്ളാം. മനുസ്മൃതി വായിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പങ്കുവെച്ചാല്‍ അത് അന്യ മതക്കാരുടെ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ള മറുപടി ആകുമോ ?
   എന്തായാലും വിനോജിനു വിയോജിപ്പ്‌ രേഖേപ്പെടുത്താന്‍ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്.

   Delete
 17. അവര്‍ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളോട്‌ തന്നെ അക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ പൊറുത്തുതരികയും, കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഞങ്ങള്‍ നഷ്ടം പറ്റിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും.വചനം (23)..അബസർ-ഞാൻ ഹിന്ദുമത ത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അമ്മയും അച്ഛനും ആ മതത്തിൽ വിശ്വസികുന്നവരായതു കൊണ്ട് ഞനും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്ന് വച്ച്.ശ്രീരാമനും.ശ്രീകൃശ്നനും ഒക്കെ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വിശസിക്കുന്നില്ലാ....മഹാ ഭാരതവും,രാമായണവും,ഭാഗവതവും,ഉപനിഷത്തുക്കളും,മനുക്കളുടെ രചനകളും ഒക്കെ കഥകാളായും,ചിന്തകളായും മാതത്രമെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ..’വലിയ കഥകൾ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘വലിയ ചിന്തകൾ’...........സഹോദരാ ഖുറാനും അടിയൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.... അവ ദൈവിക സന്ദേശമാണന്നും വിശ്വസിക്കാം.പക്ഷേ..നമ്മുടെ ചെവിയിലല്ലാ അത് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത്,ജിബ് രീൽ മാലാഖ അവതരിച്ച് കിട്ടിയ സന്ദേശവുമായിരിക്കാം ...അത് മുഹമ്മദ് നബിയും,പിന്നെ വിവർത്തകരും നമ്മുക്ക് വായനക്കായി പകർന്നു തന്നതല്ലേ...വ്യാസനെപ്പോലെയും,വാത്മീകിയെ പ്പോലെയും ഒക്കെ...അതിനെക്കുറിച്ചാണ്.ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വിസ്വാസത്തെ കുറിച്ചല്ലാ..ഞാൻ ഇസ്ലാം വിരോധിയും അല്ല.ഹൈന്ദവ വാദിയും അല്ല.മുശ്ലീങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ലാ........ഉദാഹരണമായി എന്റെ ഒരു കഥ ബ്ലോഗിലുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുമല്ലോ...http://chandunair.blogspot.in/2011/01/blog-post_15.html പിന്നെ നബി വചനം 20 പ്രകാരം...ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളോട്‌ തന്നെ അക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ പൊറുത്തുതരിക“

  ReplyDelete
  Replies
  1. താങ്കള്‍ എഴുതിയ വാചകം വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഏഴാം അദ്ധ്യായമായ അല്‍ അഅ്റാഫ് ലെ വചനം 23 ആണ്. താങ്കള്‍ അത് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം മനസ്സിലായില്ല. താങ്കള്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വായിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ ?

   ആദം നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകള്‍ ആണ് അത്.
   ****
   അല്‍ അഅ്റാഫ് ലെ വചനം 19 മുതല്‍ 25 വരെ ഇപ്രകാരം വായിക്കാം :

   ആദമേ, നീയും നിൻറെ ഇണയും കൂടി ഈ തോട്ടത്തിൽ താമസിക്കുകയും, നിങ്ങൾക്ക്‌ ഇഷ്ടമുള്ളേടത്ത്‌ നിന്ന്‌ തിന്നുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഈ വൃക്ഷത്തെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു പോകരുത്‌. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും അക്രമികളിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും എന്നും ( അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. )
   അവരിൽ നിന്ന്‌ മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അവരുടെ ഗോപ്യസ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തുവാനായി പിശാച്‌ അവർ ഇരുവരോടും ദുർമന്ത്രണം നടത്തി. അവൻ പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ്‌ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന്‌ നിങ്ങൾ ഇരുവരെയും വിലക്കിയിട്ടുള്ളത്‌ നിങ്ങൾ ഇരുവരും മലക്കുകളായിത്തീരുമെന്നത്‌ കൊണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിത്യവാസികളായിത്തീരുമെന്നത്‌ കൊണ്ടോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല.
   തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളിരുവരുടെയും ഗുണകാംക്ഷികളിൽപ്പെട്ടവനാണ്‌ എന്ന്‌ അവരോട്‌ അവൻ സത്യം ചെയ്ത്‌ പറയുകയും ചെയ്തു.
   അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരെയും വഞ്ചനയിലൂടെ അവൻ തരംതാഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. അവർ ഇരുവരും ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന്‌ രുചി നോക്കിയതോടെ അവർക്ക്‌ അവരുടെ ഗോപ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു. ആ തോട്ടത്തിലെ ഇലകൾ കൂട്ടിചേർത്ത്‌ അവർ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ശരീരം പൊതിയാൻ തുടങ്ങി. അവർ ഇരുവരെയും വിളിച്ച്‌ അവരുടെ രക്ഷിതാവ്‌ പറഞ്ഞു: ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന്‌ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിലക്കിയിട്ടില്ലേ? തീർച്ചയായും പിശാച്‌ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷശത്രുവാണെന്ന്‌ ഞാൻ നിങ്ങളോട്‌ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ലേ?
   അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട്‌ തന്നെ അക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങൾക്ക്‌ പൊറുത്തുതരികയും, കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നഷ്ടം പറ്റിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും.
   അവൻ ( അല്ലാഹു ) പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകൂ. നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിലർക്ക്‌ ശത്രുക്കളായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക്‌ ഭൂമിയിൽ വാസസ്ഥലമുണ്ട്‌. ഒരു നിശ്ചിതസമയം വരെ ജീവിതസൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്‌.
   അവൻ പറഞ്ഞു: അതിൽ ( ഭൂമിയിൽ ) തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കും. അവിടെ നിന്ന്‌ തന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്ത്‌ കൊണ്ട്‌ വരപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
   ***

   ആ വാക്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.!!

   താങ്കള്‍ ഏതു മതത്തില്‍ ജനിച്ചു എന്നതോ, അല്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ എന്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു / വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നതൊക്കെ താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതിലൊന്നും ഞാന്‍ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ.അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഉള്ളതൊക്കെ കഥകള്‍ ആയാണ് നിങ്ങള്‍ കാണുന്നത് എങ്കില്‍ അതും നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. അങ്ങിനെ കാണാന്‍ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ !! അവയെല്ലാം താങ്കളുടെ വിവേകത്തിലും ബുദ്ധിയിലും "വലിയ കഥകള്‍" ആയോ "വലിയ ചിന്തകള്‍'" ആയോ "വലിയ തമാശകള്‍' ആയോ കാണാം. അത് താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ "ദൈവീക വചനങ്ങള്‍" ആയി തന്നെ കാണാന്‍ ഈയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അടിയനും അവകാശവും, സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ? !

   ദൈവം എന്താണോ മുഹമ്മദ്‌ നബിയിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ നബിയുടെ ചെവിയില്‍ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി തന്നെയാണ് നബി മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ചത്. ന്യൂട്ടന്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് അല്ലല്ലോ എത്തിച്ചത്. എന്നിട്ടും നിങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് അത് വിശ്വസിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുന്നില്ലേ ? ന്യൂട്ടന്‍ തന്നെയാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് എന്നും നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ ? അല്ലാതെ പല ചെവികള്‍ കൈമാറി വന്നത്കൊണ്ട് ന്യൂട്ടന്‍ അന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത്, അത് വിവര്‍ത്തകരും മറ്റും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തെറ്റാണ് എന്ന വാദം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടോ ??

   അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് ഖുര്‍ആന്‍ അത് ദൈവം ഇറക്കിയ അതെ വാചകങ്ങള്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ക്കലുകളോ, വെട്ടിചുരുക്കലുകളോ ഇല്ലാതെ അതെ പടി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. സര്‍വ്വ മുസ്ലീങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ഇല്ലേ ?

   കഥയും ദൈവീക വചനങ്ങളും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ. ഇനി നിങ്ങള്‍ അത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ തയ്യാറല്ല എങ്കിലും അങ്ങിനെ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

   പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെ വചനമല്ല. ആദം നബിയുടെ വചനമാണ്. വചനം 20 അല്ല. വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഏഴാം അദ്ധ്യായമായ അല്‍ അഅ്റാഫ് ലെ വചനം 23 ആണ്.

   Delete
  2. well replied absar bai

   Delete
 18. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ...
  താങ്കളുടെ ഈ പ്രവര്ത്തി ഒരു സല്കർമമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ..
  താങ്കൾക്ക് എന്താ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു.

  ReplyDelete
 19. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ...
  താങ്കളുടെ ഈ പ്രവര്ത്തി ഒരു സല്കർമമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ..
  താങ്കൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ആമീന്‍, നന്ദി സഹോദരാ

   Delete
 20. http://www.youtube.com/watch?v=vnf3Xz2if88

  ReplyDelete
 21. http://www.youtube.com/watch?v=vnf3Xz2if88

  ReplyDelete
 22. നേരത്തെ എടുത്തു ബുക്ക്‌മാര്‍ക്ക്‌ ചെയ്തു വച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നാണ് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വായിച്ചു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് . കാലഘട്ടത്തിനു ചേര്‍ന്ന contemporary ആത്മീയതയിലേക്ക് ജനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ അടുക്കുന്നതിന്റെ അടയാളം ആണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളില്‍ എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടത്‌ . പൂജാമുറി ഒരു സ്വപ്നമായ പ്രവാസി ജീവിതത്തില്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണില്‍ ഏതോ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിത്യവും പൂജ ചെയ്യുന്നവരെ , പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് . പലരും പ്രതികരിച്ചതുപോലെ മനു സ്മൃതി വായിക്കപ്പെടേണ്ടതു ഒരു കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒന്നയിട്ടല്ല എന്നുതന്നെയാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം . ( ഉപരിതലത്തില്‍ അല്ലാതെ ആഴത്തില്‍ മനുസ്മൃതി അറിയാന്‍ ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ( അതിനു സമയം കണ്ടെത്തിയ , അത് ഉയര്‍ത്തിയ ചിന്തകള്‍ പങ്കുവച്ച താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ) . എങ്കിലും വളരെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു കൃതി ആയിട്ടാണ് സത്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ മനുസ്മൃതിയെ കാണാന്‍ കഴിയുക . ഞാന്‍ മുന്‍പ് തന്നെ താങ്കളുടെ പോസ്റ്റില്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്പോലെ മറ്റു മത ചിന്തകളില്‍ നിന്നുണ്ടായ പുസ്തകങ്ങളുമായുള്ള ഒരു താരതമ്യം പ്രസക്തമല്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നി ,താങ്കള്‍ക്ക് അതിനുള്ള പൂര്‍ണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ . മുന്‍ധാരണകളോടെ , താരതമ്യം ച്യ്തുകൊണ്ട് വായിക്കപ്പെടാന്‍ മാത്രം പ്രസക്തി ഇക്കാലത്ത് അതുണ്ടോ എന്ന് ഗൌരവായി ഞാന്‍ സംശയിക്കുന്നു . വായിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം തോന്നുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് മറ്റുപലതും കോഡ്‌ ചയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്‌ പൌരാണിക ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഒക്കെ കാണുക . അത്കൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതല്‍ refrence ഉം ചിന്തയും സ്ഥിതീകരണവും അവ ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട് , ഒരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് . വായനയെക്കാള്‍ സമയം സിനിമകാണാന്‍ ചിലവഴിക്കുക ആണ് ഇപ്പോള്‍ കുറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ആയി ചെയ്യാറ്. തുടര്‍വായനയും പുനര്‍വായനയും ഇല്ലാതായി . താങ്കളെപോലെയുള്ളവര്‍ വായിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോള്‍ , അത് വായിക്കുമ്പോള്‍ വായിച്ചു തീരാതെ ഇവിടെ ഷെല്‍ഫ്ഇലും മേശപ്പുറത്തും കിടക്കുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ചിന്തിച്ചുപോകുന്നു .

  ReplyDelete
  Replies
  1. വായിക്കുക, മനസ്സിലായവ അതേ രീതിയില്‍ പങ്കുവെക്കുക. ആ പങ്കുവെച്ചവയില്‍ തെറ്റുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ചൂണ്ടികാണിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ അത് ചൂണ്ടി കാണിക്കുക... അങ്ങനെ വായനകള്‍ തുടരട്ടെ...

   Delete
 23. മനുസ്മൃതി കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നവര്തന്നെ മനുസ്മൃതിയെ പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ അസ്വസ്ഥരാവുന്നത് എന്തിനാ

  ReplyDelete
 24. ningal alppajnanam vachu vivarikkunnu...yathaartha udesham vyaktham..ennal onnundu...thettu ennu bhodyamulla kaayrangal hindukkal pinthudararilla...sathi,ayitham,chathurvarnyam enniva udaaharanam...ennal ningalo potta thettulla khuran enna kithab allah thannathanu ennu lla mandan viswasathil enthum kannumadachu viswasikkunnu...khuran vaayichu enikku palappozhum chiriyaanu vararu...ulkkakal allah sathane eriyunna kallukal aanu polum...parvathangalil aanu polum bhoomi nankooram ittirikkunathu...eda manda nee muri mookku vachu ivide chilakkathe pokan nokku...aadhyam bhaaratheeya thathwa shaatsram enthanu ennu padikku,,.,.athinulla bhudhi ninakku undennu thonnunnilla : Binoy

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഉവ്വ്.. എന്റെ അല്‍പ്പ ജ്ഞ്യാനം വെച്ച് തന്നെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഉള്ളത് പറയാന്‍ അനോണി ആയി വരാന്‍ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞ്യാനം തോന്നിച്ചത് പോലെ എനിക്ക് ജ്ഞ്യാനം ഇല്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ജ്ഞ്യാനവും ഉള്ളവര്‍ മാത്രമേ വിവരിക്കാവൂ എന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വന്‍ ജ്ഞ്യാനം ഇതില്‍ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തെറ്റുകള്‍ കാണിച്ചു തരുമല്ലോ.

   അനോണിക്ക് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യം പങ്കുവെച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു !!

   ഹിന്ദുക്കള്‍ എന്ത് പിന്തുടരുന്നു, പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഹിന്ദുക്കളെ പറ്റിയല്ലല്ലോ പറയുന്നത് !! മനുസ്മൃതിയെ കുറിച്ചല്ലേ അനോണി ചെങ്ങാതീ ???

   പിന്നെ ഞങ്ങള്‍ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങള്‍ തന്നെ അല്ലെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ? നിങ്ങള്‍ക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളതില്‍ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാല്‍ മതി. പിന്നെ തെറ്റ് - ശരി - മണ്ടത്തരം - ബുദ്ധിത്തരം ഒക്കെ അളക്കാന്‍ ഉള്ള ആ യന്ത്രം നിങ്ങള്‍ടെ കയ്യില്‍ ഉണ്ടോ ? എങ്കില്‍ അത് വെച്ച് അളന്നു നോക്കാമല്ലോ !! അങ്ങിനെ ആ യന്ത്രം വെച്ച് അളക്കാത്തിടത്തോളം തെറ്റായി നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കില്‍ അത് നിങ്ങളുടേയും ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമല്ലേ ? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തെളിയിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം, എന്റെ വിശ്വാസം തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത വിശ്വാസം എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ !! ഉണ്ടോ അനോണീസ് ??

   നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് വായിച്ചിട്ടും ചിരിക്കാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ഖുര്‍ആന്‍ വായിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് ചിരിക്കുകയോ ബാക്കിയുള്ളവ വായിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് കരയുകയോ ചെയ്യാം. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം !!!

   ചാത്താനെ എരിയുന്ന കല്ലുകളെ പറ്റി പറയുന്ന ആ ആയത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ? അദ്ധ്യായം, ആയത്ത് നമ്പര്‍ എന്നിവ അടക്കം. എന്നാല്‍ ഒന്ന് വിശദമാക്കി തരാം.. ചിലപ്പോ അനോണി ബള്‍ബ് കത്തിയാലോ !!

   പര്‍വതങ്ങള്‍ ഭൂമിയുടെ നങ്കൂരം ആണോ അല്ലയോ എന്നോതൊക്കെ ശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അനോണി മോനേ !!
   അതൊന്നും അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ലേ ??

   ഇനി അറിയില്ല എങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഇത് മുഴുവന്‍ കാണിം ട്ടോt അനോണീ !!


   മുഴുവന്‍ മൂക്കും ഉണ്ടായിട്ടും അനോണി വേഷം കെട്ടേണ്ടി വന്നില്ലേ അങ്ങേക്ക് !! കഷ്ടം !!

   ഭാരതീയ തത്വ ശാസ്ത്രം അങ്ങ് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ ? മനുസ്മൃതി വായിക്കാന്‍ ഭാരതീയ തത്വ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടു വന്നാല്‍ മതി എന്ന് മനു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ട്ടോ !!

   ലോകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിയും ഇങ്ങള്‍ എടുത്തില്ലേ !! അതോണ്ടാ മ്മക്ക് അത് വേണ്ടത്ര കിട്ടാഞ്ഞത്. ക്ഷമിച്ചാളിം !!
   പേരിന് ഒരു പേര് അല്ലേ !! നടക്കട്ടെ !!

   Delete
 25. As your intention is clear, i am notifying this to the cyber police of kerala...u must understand that, all old books ( Khuran,Bible or hindu books) are having the limited knowledge of that era in which they have written.don't fool by yourself saying it is proved by science...this is the fake argument i have seen people making the "facts" in our book is proved by science...people who has been under going religious education from the birth only will believe in all these false and fake arguments...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഹഹഹ... കേരളത്തിലെ സൈബര്‍ പോലീസിന് കൈ മാറുന്നതില്‍ വളരെ സന്തോഷം.

   കേരളത്തിലെ സൈബര്‍ പോലീസിന് മാത്രമല്ല റോ, സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് യാര്‍ഡ്‌, എഫ് ബി ഐ, സി ബി ഐ, എന്‍ ഐ എ എന്നിവക്ക് കൂടി താങ്കള്‍ ഈ വിവരം നല്‍കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സേതുരാമാര്‍ സിബിഐ, സി ഐ ഡി മൂസ, ഭരത് ചന്ദ്രന്‍ ഐ പി എസ്, ബാബ കല്യാണി എന്നിവരെ അന്യേഷണ സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും താങ്കള്‍ ആവശ്യപ്പെടണം എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനോടോപ്പം തന്നെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ വരുമ്പോള്‍ എന്‍ എസ് ജി കമാന്റോകളുമായി തന്നെ വരണം എന്നും താങ്കള്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ മറക്കരുത്.

   ശാസ്ത്രം തെളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ ഉള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ട്. തെളിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വസ്തുതാപരമായി ഖണ്ഡിക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ അതിനു തയ്യാറായി വരൂ.

   പിന്നെ ഒരു സംശയം.. ഈ സൈബര്‍ പോലീസില്‍ പോകുമ്പോഴും അനോണി ആയിത്തന്നെ പോവല്ലേ ട്ടോ. അങ്ങിനെ പോയാല്‍ കേസിന് ബലം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ സൈബര്‍ കോടതിയില്‍ കാണാം. !!

   Delete
 26. just after your birth, people were injecting certain things to your blood...you are a frog of the well...we are living in 21st century were science is developed a lot...if you are describing manusmrithi, why are you quoting khuran in between? I don't think Khuran is a perfect book...rather it has lot of mistakes ...it contain limited knowledge and false believes which existed before 1500 years in Arabia..now u will ask me to list down those mistakes...brother i do not want to waste time of my valuable life by discussing unnecessary things...also you are a frog of the well...ur mind or false thinking won't go to change ever.because u r made from the child hood as like that...a human with no creative thinking!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഹിഹി..അനോണി വേഷം കെട്ടാന്‍ യാഹുവിലെക്ക് ഉള്ള ലിങ്ക് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. മിടുക്കന്‍ !!

   നിങ്ങള്‍ക്ക് മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ 'നിങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിനും, സ്വഭാവത്തിനും, സംസ്കാരത്തിനും' അനുസരിച്ച് എന്ത് വിളിച്ചും പരിഹസിക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം.

   മനുഷ്യന്‍ അന്നും ഇന്നും മനുഷ്യന്‍ തന്നെ അല്ലേ കോയാ !! ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യന്‍ തന്നെ അല്ലേ ? ശാസ്ത്രം വികസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ? ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവം സൃഷ്‌ടിച്ച മനുഷ്യന്റെ പഠനങ്ങളും കണ്ടത്തലുകളും മാത്രമല്ലേ ? ശാസ്ത്ര ലോകം മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയുമോ ? ശാസ്ത്രം ഇന്നലെ ശരി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടോ ? ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്കി നോക്കാട്ടോ !!

   മനുസ്മൃതി വായിക്കുമ്പോള്‍ ഖുര്‍ആന്‍ കൊട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഭരണ ഘടനയില്‍ ഉണ്ടോ ? മനുസ്മൃതിയില്‍ ഉണ്ടോ ? ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അത് എഴുതുന്നവന് ഇല്ലേ അനോനീസ് ??

   നിങ്ങള്‍ക്ക് ഖുര്‍ആന്‍ പെര്‍ഫെക്റ്റ് ബുക്ക് ആയി തോന്നുന്നില്ല എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ അതില്‍ വിശ്വസിക്കേണ്ട. നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിച്ചേ തീരൂ എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ ? ഇനി എനിക്ക് അത് പെര്‍ഫെക്റ്റ് ബുക്ക് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കില്‍ അതില്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കില്ലേ ??

   തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ അത് വ്യക്തമായി ചൂണ്ടി കാണിക്കൂ. എന്നിട്ട് അത് തെറ്റുകള്‍ ആണ് എന്ന് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങിനെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു തരിക. അത് ചെയ്യാതെ സമയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉരുളുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ വന്നു കമന്റ് ഇടാന്‍ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ജീവിതത്തിലെ സമയം പാഴാക്കാന്‍ സന്മനസ്സ് കാണിക്കുന്നതിന് നന്നിയുണ്ട് സഹോദരാ !! പിന്നെ 1500 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പുള്ള തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളും അറിവുകളും ആണ് ഖുര്‍ആനില്‍ ഉള്ളത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ട്.

   നിങ്ങളെ പോലെ ആകാശത്തിലെ അമ്പിളി മാമന്‍ ആകാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കഴിയില്ലല്ലോ !!
   എന്റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ തെറ്റാണ് എന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിക്കാന്‍ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അങ്ങേക്ക് ഉണ്ട്. ചെറുപ്പം മുതല്‍ പലതും പഠിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയതിനു മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങള്‍ പഴിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥം ഉണ്ടോ ?

   അങ്ങയെ പോലെ അനോണി അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കാന്‍ yahoo.com ലിങ്ക് നല്‍കി കമന്റ് ഇടാന്‍ ഉള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്താശേഷി ഒന്നും ഞമ്മക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ നിറകുടമേ !!

   ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം നട്ടെല്ലില്‍ പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ അനോണി ബീന്‍സ് !!

   അല്ല എന്തായി, സൈബര്‍ പോലീസ് പുറപ്പെട്ടോ ??

   Delete
 27. Dear Brother...you continue your writing...no problems...continue as a frog of the well...you know there is no life after death...so make use of your valuable life instead of looking in to some books...some people think like can I pass urine in the European closet , is it mention in the holy book...can I use condom, is it mention in the holy book...so religious followers are wasting majority of their life by referring the holy book for all these unwanted things...be practical...there is no god and there is no life after death.,..it is ur choice to decide whether u want to enjoy ur life or follow some out dated scripts....ha..ha....

  ReplyDelete
  Replies
  1. നിങ്ങള്‍ എഴുതേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാന്‍ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്ക് അതില്‍ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നമല്ല സഹോദരാ !!

   നിങ്ങള്‍ ആകാശത്തിലെ അമ്പിളി മാമ്മന്‍ ആയി തുടരുന്നതില്‍ സന്തോഷം.

   മരണ ശേഷം ഒരു ജീവിതവും ഇല്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. സ്വര്‍ഗ്ഗവും നരകവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ !!

   എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സമയം എന്തിനായി ചിലവോഴിക്കണം എന്ന് ഞാന്‍ തന്നെ തീരുമാനിചൊലാം. അതല്ലേ ലതിന്റെ ശരി ?

   പിന്നെ ഒരു മതവിശ്വാസിക്ക് എന്തൊക്കെ പിന്തുടരണം, പിന്തുടരേണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അയാള്‍ക്ക് ഇല്ലേ ? നിങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുടരാന്‍ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ പിന്തുടരെണ്ടാ. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അനോണി ഹൌസില്‍ എത്തി പിന്തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുവോ ??

   ദൈവം ഇല്ല, മരണ ശേഷം ജീവിതം ഇല്ല എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അങ്ങേക്ക് ഉണ്ട്. അത് എന്റെ വിഷയം അല്ല !

   തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ച് നൈമിഷികമായ ഈ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് നരകം സ്വീകരിക്കണോ അതോ പരീക്ഷണം മാത്രമാകുന്ന ഈ ജീവിതത്തില്‍ ദൈവ വിധികള്‍ക്കനുസരിച്ച് മരണശേഷം അനന്തമായ ജീവിതത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം കരസ്ഥമാക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാന്‍ ഉള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്.

   എന്തായാലും യാഹൂ ലിങ്ക് മായി വേഗം സൈബര്‍ പോലീസിനേയും വരണേ.. ഹിഹി !!

   Delete
 28. Purame attin tholittu ullil theevra vaadi ayittulla alannu thankal....eda manda, than thante viswasavum kondu thetti dharichu konde irunno...pitty abt u in believing life after death!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഹഹ.. ഇങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ചു കൊല്ലല്ലേ !!
   നിങ്ങളെ പോലെ പറയാന്‍ ഉള്ളത് തോല് മാറ്റി പറയേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനം ഞാന്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് തെളിയിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ തീവ്രവാദി ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെയായി നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് ഇല്ല എങ്കില്‍ മനുസ്മൃതി വായിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചതില്‍ നിങ്ങള്‍ അസ്വസ്ഥനായി അനോണി വേഷം ധരിച്ച് കമന്റിടാന്‍ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ? നട്ടെല്ല് ഉണ്ടെങ്കില്‍ പറയാന്‍ ഉള്ളത് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച് പറയാന്‍ ഉള്ള ചങ്കൂറ്റം വേണം ബുദ്ധിമാനേ !!

   എന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റിധാരണയാണോ അല്ലയോ എന്നത് എന്റെ കാര്യം. അത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അല്ലല്ലോ !! പിന്നെ മരണ ശേഷം ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ വിവരം പങ്കുവെക്കുമല്ലോ !! അതൊന്നും ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശാസങ്ങളെ പരിഹസിക്കാന്‍ അനോണി വേഷം ഇട്ട ഏതു ഭീരുവിനും കഴിയും !!

   Delete
  2. ഇങ്ങളെ പോലത്തെ യുക്തിവാദികളുടെ പടച്ചോനായ ജബ്ബാര്‍ യുക്തിവാദിയായ ഗഥ ഇവിടെ ക്ലിക്കിയാല്‍ കാണാം.

   കാണിം ട്ടാ !!

   Delete
 29. മനു സ്മൃതി യുമായുള്ള താരതമ്യം എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ നിലവില്‍ ആരും പിന്‍ തുടരാത്ത ഒന്നാണത്. വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആന്‍ ഇപ്പോഴും പിന്‍ തുടരപ്പെടുന്നതും...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഇതിനുള്ള വ്യക്തമായ മറുപടി മുന്‍ കമന്റുകളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കുമല്ലോ.

   Delete
 30. http://hainthavatha.blogspot.in/2013/11/blog-post_30.html

  ReplyDelete
 31. http://hainthavatha.blogspot.in/2013/11/blog-post.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഹഹ.. അനോണീസിന്റെ ഈ ലിങ്കുകള്‍ എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല !!
   ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ വായിച്ചതും, വായിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതും ഹിന്ദുത്വം അല്ല മറിച്ച് മനുസ്മൃതി എന്ന പുസ്തകം ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം ഇനിയും അനോണീസിനു ആയിട്ടില്ലേ !!

   Delete
 32. There is enough and more of literature on Hindu culture of different ages. And these were created several centuries before other religions were instituted by man. Some of them have mention of practices which were later on corrected by reformers in Hinduism (like Jesus, Buddha and Nabi did later). It is ironic that someone like doctor finds Manusmruthi and Khoran comparable, but have the freedom to equate and compare them. After all it will take hundreds of years for anyone to just read the available (so called) Hindu literature.

  ReplyDelete
 33. It will take centuries for any individual to go through the literature available on ancient Indian culture (which is now called Hindu culture). There are a lot of stuff that are not acceptable to us today, and social reformers had been correcting and leading people to the right way. I guess Jesus, Buddha and Nabi did the same thing. Now it is up to an individual to select and read what he wants to, and what he wants it to be equated with. But I don't know if the comparison of the ultimate book of Islam to one of the worst books of caste hindus is appropriate, but I respect doctors freedom to do so. We all know Koran is better than Manusmruthi, and not too sure if your comparison is helping any good cause. The tone of discussions are going in a different direction.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഞാന്‍ വായിക്കുന്നത് ഹിന്ദു സംസ്ക്കാരം അല്ല, മനുസ്മൃതി എന്ന പുസ്തകം ആണ് എന്ന് ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ? !!

   വിഷയം മാറ്റി ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ചര്‍ച്ച വഴിമാറുക സ്വാഭാവികം !

   Delete
  2. Sorry if I have not conveyed what I wanted to. I am just telling that it is an insult for the holy Koran to be compared with Manusmruthi, though both have good and bad content from the modern perspective.

   Delete
  3. മറ്റൊരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ അവിടെ ഖുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ഖുര്‍ആനിന് ഒരു ഇന്‍സള്‍ട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥം അല്ല ഖുര്‍ആന്‍.
   ഖുര്‍ആനില്‍ ചീത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ ഉള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ട്. കാലം ആധുനികമായാലും, പുരാതനമായാലും.

   Delete
 34. സലാഹ് അബൂ ആദില്‍Sunday, December 01, 2013

  പിശാചിനെ എറിയുക എന്നത് കൊണ്ട് ഒരുത്തന്‍ ഉദേശിച്ചത് മുല്‍ക്ക് അധ്യായത്തിലെ വചനമാവും -ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശത്തെ നാം ചില വിളക്കുകള്‍ കൊണ്ട്‌ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെ നാം പിശാചുകളെ എറിഞ്ഞോടിക്കാനുള്ളവയുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവര്‍ക്കു നാം ജ്വലിക്കുന്ന നരകശിക്ഷ ഒരുക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.-ഖുര്‍ആന്‍ 67:5

  ReplyDelete
 35. Thankal dharikkunnathu maatram shari...attellam alkkaruna thettidharana enna attitude thanne thankalude cheriya manssu thurannu kattunnu....kashttam...kollan parayunna oru kithabine kettipidichu jeevikkan...

  ReplyDelete
  Replies
  1. എനിക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയാണ് എന്ന് ധരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ പഠിച്ചിട്ടില്ല അനോണിച്ചാ !!
   വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും തെറ്റുകളും ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിന് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് എന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. കിത്താബില്‍ എവിടെയാണ് കൊല്ലാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നാല്‍ നന്നായിരുന്നു. കൊല്ലാന്‍ പറയാത്ത കിത്താബുകള്‍ എല്ലാം അങ്ങ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുകയും ചെയ്യുമല്ലോ !!

   എന്തെങ്കിലും പറയാന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് നട്ടല്ലോടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാന്‍ പഠിക്കൂ ആദ്യം ! അല്ലാതെ അനോണി ഭീരു ആവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്.

   Delete

നിങ്ങളുടെ വിമര്‍ശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാന്‍ മറക്കരുതേ....